Paliativní péče v České republice v roce 2011 – několik poznámek

flag

Klin Onkol 2011; 24(3): 232.

Od 1. ledna 2011 je platný nový vzdělávací program nadstavbového lékařského oboru paliativní medicína [1]. Česká paliativní medicína se tak stala atraktivní pro řadu základních specializací. Dospěla nicméně také k rozpoznání...

Plný text v PDF