Klin Onkol 2011; 24(Suppl 1): 10-13. DOI: 10.14735/amko20111S10.

Souhrn
Práce představuje úvod do problematiky mnohočetného myelomu, je zde stručně uvedena definice a incidence mnohočetného myelomu, jeho etiologie a patogeneze, dále diagnostika, terapie a prognóza tohoto onemocnění. Stručný přehled koresponduje s doporučením pro diagnostiku a léčbu dle guidelines Myelomové sekce České hematologické společnosti a České myelomové skupiny.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20111S10

Plný text v PDF