Archiv: 15. 10. 2012, ročník: 25, číslo: 5

flag
Počet nalezených položek: 16 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2012; 25(5): 315.
Autoři: Svoboda Marek

Přehled

Klin Onkol 2012; 25(5): 323-328. DOI: 10.14735/amko2012323.
Klíčová slova: melanom, cílená léčba, BRAF kináza, vemurafenib, imunoterapie, metastázy nádoru
Autoři: Arenbergerová Monika, Puzanov Igor
Klin Onkol 2012; 25(5): 329-332. DOI: 10.14735/amko2012329.
Klíčová slova: DNA, RNA, mRNA, tRNA, miRNA, diagnostické metody
Autoři: Brdička Radim
Klin Onkol 2012; 25(5): 333-339. DOI: 10.14735/amko2012333.
Klíčová slova: RAF1, karcinom štítné žlázy, inhibitory proteinkinázy, antitumorózní látky, genetická predispozice k nemoci, nádorové procesy, genetické markery, biomarkery farmakologické
Autoři: Heneberg Petr
Klin Onkol 2012; 25(5): 340-345. DOI: 10.14735/amko2012340.
Klíčová slova: sarkómy, maternica, epidemiológia, klasifikácia, terminológia, liečba
Autoři: Klačko Miroslav, Babala Peter, Mikloš Peter, Zuzák Peter, Ondrušová Martina, Ondruš Dalibor

Původní práce

Klin Onkol 2012; 25(5): 346-358. DOI: 10.14735/amko2012346.
Klíčová slova: konvenční osteosarkom, dospělí, prognostické faktory, výsledky léčby
Autoři: Adámková Krákorová Dagmar, Veselý Karel, Zambo Iva, Tuček Štěpán, Tomášek Jiří, Jurečková Andrea, Janíček Pavel, Černý Jaromír, Pazourek Lukáš, Ondrůšek Štěpán, Selingerová Iveta
Klin Onkol 2012; 25(5): 359-363. DOI: 10.14735/amko2012359.
Klíčová slova: potkany, mamárna karcinogenéza, chemoprevencia, indometacín, melatonín
Autoři: Kubatka Peter, Kalická Katarína, Bojková Bianka, Ahlers Ivan, Ahlersová Eva, Péč Martin
Klin Onkol 2012; 25(5): 364-369. DOI: 10.14735/amko2012364.
Klíčová slova: rektum, karcinóm, rádioterapia
Autoři: Krajčovičová Ivana, Bolješíková Elena, Šandorová Monika, Závodská Alena, Zemanová Martina, Chorváth Martin, Ondruš Dalibor
Klin Onkol 2012; 25(5): 370-374. DOI: 10.14735/amko2012370.
Klíčová slova: DNA reparačné proteíny, nemalobunkový karcinóm pľúc, imunohistochémia
Autoři: Rybárová Silvia, Muri Jozef, Hodorová Ingrid, Vecanová Janka, Benický Marián, Piovarči Dalibor, Janík Peter, Mihalik Jozef, Mirossay Ladislav

Kazuistika

Klin Onkol 2012; 25(5): 375-381. DOI: 10.14735/amko2012375.
Klíčová slova: nitrožilní vstupy, katetrové infekce, prevence a léčba, onkologie
Autoři: Sochor Marek, Pelikánová Zdeňka, Šercl Miroslav, Mellanová Veronika, Lazarov Pavel Pavlov, Fáčková Daniela

Onkologická společnost

Klin Onkol 2012; 25(5): 381.

Aktualizy z registrů

Klin Onkol 2012; 25(5): 383-384.
Autoři: Špelda Stanislav, Skřičková Jana, Bortlíček Zbyněk, Hejduk Karel, Pešek Miloš, Zatloukal (1955-2012) Petr, Kolek Vítězslav, Salajka František, Koubková Leona, Tomíšková Marcela, Grygárková Yvona, Havel Libor, Hrnčiarik Michal, Zemanová Milada, Sixtová Dimka, Roubec Jaromír, Čoupková Helena, Košatová Kateřina

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2012; 25(5): 386.
Autoři: Chovanec Josef

Informace

Klin Onkol 2012; 25(5): 387-389.
Klin Onkol 2012; 25(5): 391-392.

Různé

Klin Onkol 2012; 25(5): 394.