Kombinace přístupů imunoprecipitace a hmotnostní spektrometrie v analýze interakčních partnerů ΔNp63

flag

Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 64-69. DOI: 10.14735/amko20122S64.

Souhrn
Exprese p63 je nezbytná pro tvorbu epidermis a dalších vrstev epitelu. Je přítomen ve vysokých koncentracích v různých kožních nádorech, podílí se na rakovinném bujení a kontroluje chemosenzitivitu. Identifikace interakčních partnerů p63 je nezbytná pro pochopení celého systému genové regulace řídící vývoj epitelu. Tyto znalosti mohou také pomoci objasnit signální dráhy podílející se na odpovědi lidské kůže poškozené UV zářením. K identifikaci proteinů tvořících komplexy s ΔNp63 byly použity proteomické přístupy. Proteiny byly izolovány imunoprecipitací ΔNp63-specifickou protilátkou a následně analyzovány hmotnostní spektrometrií. Identifikovali jsme 23 proteinů, potenciálních interakčních partnerů ΔNp63, které nebyly nalezeny v kontrolních vzorcích. Získané výsledky budou ověřeny dalšími metodami.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20122S64

Plný text v PDF