Doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.

MU Brno, PřF, Ústav experimentální biologie, CEITEC (Kamenice 5, 625 00 Brno)

E-mail: zdrahal@sci.muni.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.