Klin Onkol 2014; 27(4): 276-282. DOI: 10.14735/amko2014276.

Souhrn

Východiska: Erdheim-Chesterova nemoc (Erdheim-Chester disease – ECD) je vzácná histiocytóza tzv. „nelangerhansových buněk“ spojená s intenzivní aktivací imunitního systému. Na našem klinickém pracovišti byl ECD pacient léčen anakinrou. Anakinra je antagonista receptoru pro interleukin-1 (interleukin-1 receptor antagonist – IL-1RA). Tato léčba vedla ke zlepšení klinického stavu a výraznému snížení patologické únavy provázející toto onemocnění. Cílem této práce bylo analyzovat změny cytokinových profilů a změnu v zastoupení buněk imunitního systému pomocí průtokové cytometrie u ECD pacienta na počátku léčby anakinrou i po jejím skončení a srovnat je s profily zdravých dárců. Metody: Singleplex reakce 19 jednotlivých cytokinů ze séra ECD pacienta byly měřeny pomocí metody FACS array. Dále byla provedena analýza buněk z periferní krve pomocí průtokové cytometrie. Výsledky: Nejzajímavějším výsledkem bylo výrazné snížení hladiny IL-6 bezprostředně po zahájení léčby anakinrou. Tyto výsledky naznačují významnou roli dráhy IL-1 v patofyziologii ECD. Pomocí průtokové cytometrie jsme zaznamenali významné zvýšení počtu CD16+ monocytů před zahájením léčby, což je zcela nový poznatek. Závěr: Naše výsledky naznačují, že IL-6 by se mohl stát markerem časné odpovědi na léčbu u ECD pacientů léčených anakinrou.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2014276

Plný text v PDF