Docentce MUDr. Janě Prausové, Ph.D., v přátelství a s obdivem

flag

Klin Onkol 2016; 29(1): 75-76.

Zastávám názor, že laudace k životnímu jubileu nemá být suchým výčtem dat, která lemují oslavencovu kariéru. Nemůže jím být zvláště tenkrát, když gratulant jubilanta dobře zná a sleduje jeho život po dlouhá léta. Taková je situace vztahu doc. Prausové, pro mne Jany, a mne.

Plný text v PDF