Informace z České onkologické společnosti

flag

Klin Onkol 2016; 29(2): 144.

Zápisy ze schůzí výboru České onkologické společnosti konaných 23. 2. 2016 v MOÚ v Brně a 22. 3. 2016 ve FN v Motole v Praze naleznete na www.linkos.cz.