Máme se bát predátorských časopisů?

flag

Klin Onkol 2016; 29(2): 85.

V posledních pár letech ke kritériím hodnocení publikačních výsledků, mezi něž klasicky patří impact factor (IF – poměr citací článků vydaných v časopisu k celkovému počtu publikovaných článků za určitou dobu) nebo rank (pořadí časopisu v rámci seznamu pro daný obor seřazeného podle IF), přibylo kritérium nové – predátorství.

Plný text v PDF