Informace z České onkologické společnosti

flag

Klin Onkol 2016; 29(3): 238.

Zápisy ze schůzí výboru České onkologické společnosti konaných 19. 4. a 24. 5. 2016 ve FN v Motole v Praze naleznete na www.linkos.cz.


Zápis ze Shromáždění členů České onkologické společnosti ČLS JEP konaného dne 28. 4. 2016 (Zpráva o činnosti, Zpráva o finančním hospodaření, Zpráva revizní komise) naleznete na www.linkos.cz.

Ve výše uvedeném zápisu také naleznete vyjádření výboru České onkologické společnosti ČLS JEP k jednání se zástupci České pneumologické a ftizeologické společnosti a České chirurgické společnosti ČLS JEP ohledně péče o pacienty s plicními nádory.