Informace z České onkologické společnosti

flag

Klin Onkol 2016; 29(5): 392.

Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti konané 20. 9. 2016 ve FN v Motole v Praze naleznete na www.linkos.cz.