prof. MUDr. Michal Mego, Ph.D.

LF UK a NOÚ Bratislava, II. onkologická klinika (Špitálska 24, 813 72 Bratislava)

E-mail: michal.mego@nou.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Články v Klinické onkologii