Archiv: 2. 11. 2020, ročník: 33, číslo: Supplementum 3

flag

Téma: Hepatocelulární karcinom

Počet nalezených položek: 8 zrušit všechny filtry

Editorial

Klin Onkol 2020; 33(Suppl 3): 4.
Autoři: Fínek Jindřich

Přehled

Klin Onkol 2020; 33(Suppl 3): 5-12. DOI: 10.14735/amko20203S5.
Klíčová slova: hepatocelulární karcinom – výpočetní tomografie – magnetická rezonance – pozitronová emisní tomografie – hybridní zobrazovací metody
Autoři: Ferda Jiří, Ferdová Eva, Mírka Hynek, Duras Petr, Fínek Jindřich
Klin Onkol 2020; 33(Suppl 3): 13-19. DOI: 10.14735/amko20203S13.
Klíčová slova: hepatocelulární karcinom – transplantace jater – transplantační onkologie
Autoři: Kočík Matěj, Taimr Pavel, Froněk Jiří
Klin Onkol 2020; 33(Suppl 3): 20-25. DOI: 10.14735/amko20203S20.
Klíčová slova: hepatocelulární karcinom – stadia onemocnění – radikální léčba – lokální léčba – prediktory bio­logické léčby a imunoterapie – systémová léčba
Autoři: Kubala Eugen
Klin Onkol 2020; 33(Suppl 3): 26-29. DOI: 10.14735/amko20203S26.
Klíčová slova: hepatocelulární karcinom – chirurgie – intervenční radiologie – molekulární cílená léčba – imunoterapie
Autoři: Tomášek Jiří, Kiss Igor
Klin Onkol 2020; 33(Suppl 3): 30-33. DOI: 10.14735/amko20203S30.
Klíčová slova: hepatocelulární karcinom – resekce – transplantace – paliativní chirurgie
Autoři: Třeška Vladislav
Klin Onkol 2020; 33(Suppl 3): 34-44. DOI: 10.14735/amko20203S34.
Klíčová slova: hepatocelulární karcinom – chronická hepatitida B – chronická hepatitida C – nealkoholová steatohepatitida
Autoři: Urbánek Petr, Hříbek Petr

Shrnutí

Klin Onkol 2020; 33(Suppl 3): 45-47.
Autoři: Fínek Jindřich