Archiv: 15. 10. 2023, ročník: 36, číslo: 5

flag
Počet nalezených položek: 14 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2023; 36(5): 346-347.
Autoři: Kiss Igor

Přehled

Klin Onkol 2023; 36(5): 348-352. DOI: 10.48095/ccko2023348.
Klíčová slova: radiotherapy – botulinum toxin – side effects – treatment
Autoři: Cihan Yasemin Benderli
Klin Onkol 2023; 36(5): 353-363. DOI: 10.48095/ccko2023353.
Klíčová slova: folikulární lymfom – transformovaný folikulární lymfom – histologická transformace – molekulární mechanizmy – difuzní velkobuněčný B-lymfom
Autoři: Kledus Filip, Filip Daniel, Mráz Marek
Klin Onkol 2023; 36(5): 364-369. DOI: 10.48095/ccko2023364.
Klíčová slova: karcinom neznámého primárního zdroje – kurativní radioterapie – chemoradioterapie
Autoři: Pála Miloslav
Klin Onkol 2023; 36(5): 370-377. DOI: 10.48095/ccko2023370.
Klíčová slova: časné stadium nemalobuněčného karcinomu plic – nemalobuněčný karcinom plic – stereotaktická radioterapie – stereotaktická ablativní radioterapie
Autoři: Resová Kamila, Paračková Tereza, Cvek Jakub

Původní práce

Klin Onkol 2023; 36(5): 378-381. DOI: 10.48095/ccko2023378.
Klíčová slova: cirkulární RNA – hsa-circ-0006203 – hsa-circ-0004872 – biomarker – karcinom dutiny ústní
Autoři: Monfared Hengameh Ghaffari, Sangsari Gholamreza Taheri, Jamshidian Faranak
Klin Onkol 2023; 36(5): 382-395. DOI: 10.48095/ccko2023382.
Klíčová slova: akutní lymfoblastová leukemie – léčba – minimální reziduální nemoc – pediatrický typ protokolu – transplantace krvetvorných kmenových buněk
Autoři: Šálek Cyril , Hrabovský Štěpán, Folber František, Horáček Jan, Kořístek Zdeněk, Szotkowski Tomáš, Pecherková Pavla, Froňková Eva, Doubek Michael

Kazuistika

Klin Onkol 2023; 36(5): 396-400. DOI: 10.48095/ccko2023396.
Klíčová slova: alveolárny sarkóm mäkkých tkanív – ASPSCR1:: TFE3
Autoři: Bartoš Vladimír, Sejnová Daniela, Skálová Alena, Béder Igor
Klin Onkol 2023; 36(5): 401-404. DOI: 10.48095/ccko2023401.
Klíčová slova: akutní cholecystitida – metastáza – uroteliální karcinom – cholecystektomie
Autoři: Berková Alena, Chovanec Zdeněk, Krejčová Ilona, Katolická Jana, Bednařík Zdeněk, Červeňák Vladimír, Vlček Petr, Penka Igor

Aktuality z odborného tisku

Klin Onkol 2023; 36(5): 406-408.

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2023; 36(5): 409-412.
Autoři: Poprach Alexandr

Personalia

Klin Onkol 2023; 36(5): 414.
Autoři: Abrahámová Jitka
Klin Onkol 2023; 36(5): 416.
Autoři: Büchler Tomáš, Linke Zdeněk
Klin Onkol 2023; 36(5): 418-419.
Autoři: Ondruš Dalibor