Reakce AIFP ke stanovisku výboru ČOS k problematice studií

Výbor ČOS projednal na svém zasedání dne 16. června 2020 stanovisko k problematice studií farmakoterapie nádorových onemocnění mimo onkologická pracoviště (viz. zápis ze zasedání výboru, bod 11).  Asociace inovativního farmaceutického průmyslu reagovala dopisem na toto stanovisko.   

Reakce Asociace inovativního farmaceutického průmyslu ke Stanovisku výboru ČOS k problematice studií farmakoterapie nádorových onemocnění mimo onkologická pracoviště.

Stanovisko ČOS najdete zde.

Klíčová slova
klinické studie