Onkologové podepsali s VZP dohodu o porozumění a věří v dodržení slibu

Tisková zpráva

Praha 1. března 2007 – Česká onkologická společnost ČLS JEP (ČOS) dnes zveřejnila znění Dohody o porozumění se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP). Dokument podepsaný předsedou ČOS Jiřím Vorlíčkem a ředitelem VZP Pavlem Horákem shrnuje závěry pondělních ujednání těchto dvou stran o úhradách onkologické péče a současně zavazuje VZP k uzavření právně závazné smlouvy s konkrétními zdravotnickými zařízeními nejpozději k 31. březnu 2007. Tento krok má zajistit úhradu nákladné onkologické péče pro všechny pacienty, pro které bude přínosná a racionální. Smlouvy budou aktualizovány nejméně jednou za rok tak, aby odpovídaly demografickým datům pacientů v ČR. Technologicky a finančně náročná péče bude soustředěna do Komplexních onkologických center (KOC) a bude poskytována podle zásad „správná léčba správnému pacientovi“ s cílem racionálně vynakládat prostředky na terapii. Nákladná onkologická léčba totiž není vhodná pro každého pacienta. VZP se v dohodě zavázala financovat jak léčbu stávajících pacientů KOC, tak léčbu těch, kteří vyhledají odbornou pomoc KOC v průběhu roku. V této souvislosti je nutné vyzdvihnout roli a význam onkologů pracujících mimo KOC. „Právě oni posuzují onkologická onemocnění každého jednotlivého člověka a při plánování strategie léčby odesílají pacienty splňující stanovená kritéria do KOC, kde se centralizuje poskytování nákladné léčby,“ řekl profesor Vorlíček.

Odhady pravděpodobného počtu pacientů, kteří by měli být v daném roce léčeni určitou terapií jsou prováděny na základě dat Národního onkologického registru a dále demografických dat o populaci ČR. Odborný tým provádějící tyto analýzy je veden Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně, který garantuje vývoj a provoz národního portálu o epidemiologii nádorů v ČR. Na portálu www.svod.cz jsou veřejně přístupná základní data o incidenci (počet nových případů onemocnění hlášených v populaci za určité časové období) a mortalitě (podíl zemřelých ve sledované populaci v definovaném časovém úseku) všech nádorových onemocnění v ČR. „Takto prováděné odhady by měly přispět k nastavení zdravotně pojistného plánu zdravotních pojišťoven,“ zdůraznil prof. Vorlíček.

ČOS si klade za cíl poskytovat pacientům, jejich rodinám a blízkým maximální množství informací souvisejících s onkologickým onemocněním.V denní praxi totiž snaha pacienta dozvědět se o nemoci více často naráží na vytíženost lékařů v ambulancích, a především na neschopnost nemocného vnímat sdělované informace ve stresovém prostředí zdravotnického zařízení,“ vysvětlil profesor Vorlíček. Výsledkem práce členů ČOS je nová sekce webových stránek www.linkos.cz věnovaná laické veřejnosti. Na jednom místě jsou zde soustředěny zevrubné a odborně garantované informace o diagnózách, možnostech léčby, onkologických centrech, odborných publikacích, statistikách výskytu nádorových onemocnění a pomoci psychologa. Sekce se zabývá rovněž otázkou prevence, upozorňuje mimo jiné na zásady zdravého životního stylu a představuje program preventivních prohlídek. Na internetový zdroj informací o rakovině budou odkazovat informační plakáty a vizitky, jež budou volně k dispozici v ordinacích a čekárnách onkologických pracovišť. „Jsem hrdý na to, že se ČOS podařilo vybudovat nebývale komplexní zdroj informací, a mohu vás jen vyzvat k návštěvě stránek www.linkos.cz/pacienti,“ shrnul profesor Vorlíček.

Kontakt:
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
předseda České onkologické společnosti
Jihlavská 20
625 00 Brno
E-mail: jvorlic@fnbrno.cz
www.linkos.cz

Průběh tiskové konference:

 • Prezentace Racionální hodnocení nákladů na onkologickou léčbu v ČR (prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.; délka: 8 minut)
 • Význam ´okresní´ onkologie v péči o pacienty (prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.; délka: 1 minuta)
 • Prezentace internetových stránek ČOS ČLS JEP pro pacienty a jejich blízké www.linkos.cz (prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.; délka: 5 minut)
 • VZP a financování onkologické péče (dotaz + odpověď MUDr. Pavel Horák, CSc.,MBA; délka: 10 minut)
 • Národní onkologický registr (prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; délka: 4 minuty)
 • Data o kvalitě léčby (dotaz + odpověď prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.; délka: 1 minuta)
 • O "okresní" onkologii II (MUDr. Alena Jelínková; délka: 2 minuty)
 • Specializace KOCů (dotaz + odpověď prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.; délka: 1 minuty)
 • Sledování kvality léčby II (dotaz + odpověď prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.; délka: 1 minuta)
 • Hrazení péče jinými pojišťovnami (dotaz + odpověď prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. a MUDr. Karel Cwiertka; délka: 2 minuty)
 • O linkosu (dotaz + odpověď prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.; délka: 1 minuta)
 • Dotaz na MUDr. Horáka (dotaz + odpověď MUDr. Pavel Horák, CSc.,MBA; délka: 0:30 minut)
 • Význam radioterapie a závěr TK (prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.; MUDr. Jana Prausová; délka: 1:30 minut)
 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
Klíčová slova
plátci péče