plátci péče

Výbor ČOS obnovil v roce 2018 tradici Fóra onkologů. Setkání obnoveného Fóra onkologů se konalo 20. dubna 2018 v  MOÚ v Brně a 16. listopadu ve FN Motol. Fórum onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven je platforma, v rámci které se setkávají přednostové onkologických klinik ČR...

Na tomto místě najdete nejen přehled zdravotních pojišťoven České republiky s kontakty, ale také aktuální informace týkající se jednání a dohod mezi plátci péče a odbornými společnostmi v oblasti onkologie.

Odkazy vedou do části pro poskytovatele péče a lékaře číslo   kontakty 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky Orlická 2020/4, Praha 3, 130 00  Tel.: 952 222 222 E-mail: info@vzp.cz 201 Vojenská zdravotní pojišťovna České Republiky Drahobejlova 1404/4, 190...

Informace o změnách výše úhrady: Seznam léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění - SÚKL SÚKL seznam vydává vždy k 1. dni kalendářního měsíce a uvádí úplný výčet z veřejného zdravotního pojištění hrazených léčivých přípravků a...

Zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny a zástupci České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně se shodují na medicínské potřebě zajištění léčby při léčbě postmenopauzálních žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu. Za účelem potřeby upřesnění odborných doporučení pro použití CDK 4/6 inhibitorů při léčbě postmenopauzálních žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu formulují toto SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A ČOS JEP DOPORUČENÉ PODMÍNKY POUŽITÍ CDK 4/6 INHIBITORŮ PŘI LÉČBĚ ŽEN S HORMONÁLNĚ POZITIVNÍM HER2 NEGATIVNÍM NERESEKOVATELNÝM LOKÁLNĚ POKROČILÝM NEBO METASTATICKÝM KARCINOMEM PRSU.

Fórum onkologů 16. listopadu ve FN Motol

Druhé obnovené setkání Fóra onkologů se uskuteční 16. listopadu 2018 ve FN Motol (ředitelství, kinosál 2. patro). K dispozici program! Pozváni byli zástupci všech KOC, zástupci regionálních onkologických pracovišť, zástupci MZ ČR, plátců péče, SÚKL. 

na téma Indikace přepravy onkologických pacientů hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Datum a místo konání:

  • 9. 9. 2013, MOÚ v Brně
  • 19. 11 2013, VZP ČR Praha
zápis uveřejněn na Linkos 13.3.2014

V červnu 2013 na společném jednání zástupců České patologické společnosti ČLS JEP,  VZP a SZP bylo na návrh odborníků domluveno a v zápisu poznamenáno, že není nadále nutno imunohistochemicky detekovat EGFR expresi u karcinomů testovaných na kras (nově ras) mutace a že plátci nebudou vyžadovat vyšetření EGFR před léčbou. 

Na začátku července VZP potvrdila, že není nadále nutno imunohistochemicky detekovat EGFR expresi u karcinomů testovaných na kras (nově ras) mutace. Vedoucí všech referenčních laboratoří a vedoucí KOC byli informováni.