12. ročník odborného onkologického sympózia pro lékaře a 2.ročník pro NLZP Onkologie a gynekologie v mammologii

19. 1. 2007 - 20. 1. 2007, Kongresové centrum Brno, BVV, Výstaviště 1, Brno

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

TÉMA PRO MAMMÁRNÍ PROBLEMATIKU
 • nestandardní diagnostické vyšetřovací postupy u karcinomu prsu, indikace a jejich přínos
 • léčba metastatického karcinomu prsu, problematika overtreatment, cost benefit a individualizace terapie
TÉMA PRO GYNEKOLOGICKOU PROBLEMATIKU
 • neobvyklé histologické varianty gynekologických tumorů, jejich diagnostika a terapie (vulva a vagina, ovaria, trofoblastická nemoc)
TÉMA PRO NLZP
 • ozařovací techniky užívané v léčbě karcinomu hrdla a těla děložního
 • ošetřovatelská péče komplikací s touto léčbou spojených včetně jejich prevence
 • nejčastější komplikace související s konkomitantní aplikací chemoradioterapie u gynekologických malignit.

Pozvánka

Další podrobné informace o organizačním zajištění, obsahu akce i společenském programu najdete v POZVÁNCE na sympózia.

Pořadatelé

Oddělení radiační onkologie FN – Brno, PRM, Obilní trh 11
ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a Sekciou pre karcinom prsníka

Koordinátor

Prim. MUDr. Renata Neumanová
Oddělení radiační onkologie, FN Brno, PRM
Obilní trh 11
656 77 BRNO
tel.: 532 238 264, 223
fax: 542 522 231
e–mail: neumanova.ren@volny.cz
rneumanova@fnbrno.cz

Aktivní účast

 • Přihlášky k aktivní účastí se stručným abstraktem zašlete nejpozději do 30.11.2006.
 • Kompletní znění přednášky prosíme zaslat nejpozději <>bdo 15.12.2006
 • Přednášky na 10 minut (delší jen po předchozí dohodě s pořadatelem)
 • Postery na plochu 190 x 80 cm
 • K dispozici bude připraveno promítání z PC přes dataprojektor v programu Power Point 2x
 • na požádání je možné zajistit dataprojektor či video
 • Pro 1. autora přednášky a pro členy předsednictva je účast na sympóziu zdarma
 • Pro první autory vybraných posterů činí 50% z ceny
 • 1. autoři prezentací a členové předsednictva obdrží sborník s kompletním zněním prezentací (mimo CD) i v tištěné podobě s číslem ISBN

Registrace

Ubytování

Konferenční abstrakta z 10. ročníku a z 11. ročníku jsou uložena v Databázi tuzemských konferenčních abstrakt

Kontakt: MUDr.Neumanová

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live