Volby 2023

Volby do výboru a revizní komise České onkologické společnosti ČLS J.E.P.  na období 2023 až 2027

Výbor společnosti ČOS ČLS JEP rozhodl na svém jednání dne 13. 12. 2022 o konání voleb pro období od 2023 do 2027. Volby do výboru České onkologické společnosti ČLS J.E.P (voleno bude 13 osob) a do revizní komise České onkologické společnosti ČLS J.E.P. (voleny budou 3 osoby) proběhnou v dubnu 2023. Volby budou jednokolové a hybridní – elektronické i korespondenční (pro 7 členů, kteří nedodali mailové adresy). 

Volba členů výboru proběhne z nominantů, kteří se sami přihlásí s nominací do výboru ČOS a nebo budou nominováni jiným členem ČOS a budou se svou nominací souhlasit. Zájemci o práci ve výboru ČOS měli možnost požádat o zveřejnění volebního medailónku, tato možnost byla ukončena 16. 4. 2023. 

Členové ČOS ČLS JEP, kteří nemají zaplacené příspěvky vyzýváme, k doplacení dlužné částky, neboť uhrazení příspěvků je jednou ze základních povinností člena.