16. ročník odborného onkologického sympózia pro lékaře a 6. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku

7. 1. 2011 - 8. 1. 2011, Kongresové centrum Výstavište a.s., Brno

Témata pro lékaře:

Novinky a kontroverze v diagnostice a léčbě karcinomu prsu a gynekologických malignit

 • Screening karcinomu prsu a hrdla děložního
 • Diagnostika a léčba žen s hereditárními karcinomy
 • Nové přístupy v operační léčbě, nové technologie pro navigaci sentinelových uzlin
 • Optimalizace ozařovacích technik
 • BRT a její postavení v léčbě
 • Ozáření a rekonstrukční výkony
 • Nové léky, nové přístupy, biologická terapie
 • Co nového u HER 2 pozitivních nádorů, u hormonálně dependentních, u triple negativních
 • Neoadjuvantní chemoterapie (prediktory odpovědi, její současné postavení)
 • Role bisfosfonátů v adjuvantní léčbě

Témata pro NLZP (nelékařské zdravotnické profese):

 • Zátěžové situace pro středně zdravotnický personál na onkologických pracovištích
 • Kvalita a bezpečnost prováděné ošetřovatelské péče na onkologii
 • Moderní přístrojové vybavení, nové možnosti v diagnostice a radioterapii

Oznámení

Pořadatelé

Akce je pořádána pod odbornou záštitou
 • Onkologické kliniky FN Olomouc
 • OSL ČLK Brno-město
ve spolupráci s
 • Gynekologicko-porodnickou klinikou FN Brno Bohunice
 • Sekciou pre karcinom prsníka (SEKCAMA) SOS SLS
 • Občanským sdružením SOVA (Sdružení občanů podporujících vzdělávací aktivity)

Aktivní účast

 • Přihlášky s aktivní účastí zašlete nejpozději do 31.10.2010
 • Kompletní znění přednášky, které bude na CD, prosím zašlete do 31.11.2010
 • Další pokyny pro aktivní účast v 1.oznámení

Registrace

Program
 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live