37th Annual Meeting of the European Radiation Research Society

26. 8. 2009 - 29. 8. 2009, Hotel Diplomat, Praha

Mezinárodní konference věnovaná otázkám molekulární, experimentální a klinické radiobiologie, radioekologii, problémům radiační ochrany a nejnovějším poznatkům v radioterapii. Záštitu nad akcí převzal prof. V. Havlíček, rektor ČVUT.
Pořadatel: Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Kontakt: jiskop@seznam.cz

Web: http://www.err09.org/

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live