II. mezinárodní kongres Telemedicína Brno 2006

30. 3. 2006 - 31. 3. 2006, Hotel Voroněž I., Kongresové centrum, Brno

Hlavní témata kongresu:

 • Výuka
 • Evropská radiologická společnost a EU
 • Předávání a sdílení obrazových dokumentací
 • Možnosti a typy archivace digitálních dat
 • Prohlížení obrazových dat
 • Využití různých typů přístrojů ve zdravotnictví
 • Podpora automatizovaného zpracování a vizualizace lékařských dat
 • Volná sdělení
 • Firemní prezentace

Programový výbor kongresu:

Předseda programového výboru:
Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., Přednosta radiologické kliniky LF MU FN Brno

Členové programového výboru:
MUDr. Pavel Andres , Náměstek pro léčebně preventivní péči, Masarykův onkologický ústav
MUDr. Jan Burian, ředitel Fakultní nemocnice Brno
Doc. RNDr. Dr. Ladislav Dušek , Centrum biostatistiky a analýz LF MU
Ing. Pavel Jurák, Ústav přístrojové techniky AV ČR
Doc. MUDr. Miroslav Heřman, CSc. , Přednosta Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc
Ing. Josef Javora, AGORA plus, a.s.
MUDr. Ludovít Klzo, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Radiologická klinika LF UK
Prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
Doc. Ing. Lenka Lhotská , CSc., ČVUT, Katedra kybernetiky
MUDr. Marek Mechl, Ph.D. , Radiologická klinika FN Brno
Doc. RNDr. Václav Račanský, CSc. , Ředitel Ústavu výpočetní techniky MU v Brně
Ing. Václav Poljak , Česká společnost fyziků v medicíně
Ing. Ivo Růžička , Správce PACS, FN Brno
MUDr. Jiří Tesař, Ph.D.
RNDr. Mgr. Petr Závoda, CSc., Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ing. Marcela Žáková, Česká společnost fyziků v medicíně

Pořádá:

Sekce pro telemedicínu, teleradiologii a PACS Radiologické společnosti ČLS JEP.

Organizační zajištění kongresu:

SYMMA, spol. s r.o.
Aleš Martinek
Kounicova 13, POB 643, 661 43 Brno
Tel., Fax: 549 123 256
E-mail: symma@quick.cz
http://www.symma.cz

Kongresové poplatky:
Pro členy ČLS JEP, státní zaměstnance a zaměstnance nemocnic: Kč 800,- vč. 19 % DPH
Ostatní: Kč 2 100,- vč. 19 % DPH
Studenti: 200,- vč. 19 % DPH
Kongresový poplatek zahrnuje vstupenku na kongres, občerstvení v průběhu akce, sborník abstrakt a CD sborník přednášek

Podrobné organizační informace (doprava, tlumočení, storno podmínky, společenský program atd.) najdete na konferenčních stránkách.

Aktivní účast

Termín pro přihlášení k aktivní účasti: 17. 2. 2006
Termín pro zaslání plné verze prezentace: 3. 3. 2006
Pokyny pro tvorbu abstrakt .
Online registrace k aktivní účasti.

Registrace

Online registrace k pasivní účasti.
Konečný program kongresu ve formátu pdf.

Kontakt: symma@quick.cz

Web: http://www.kongrestlmbrno.cz/

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live