Multidisciplinární workshop "Optimální léčba mCRC"

7. 10. 2011 - 7. 10. 2011, Zámecký hotel Třešť, Doktora Richtra 234/6, Třešť, okr. Jihlava

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Předběžný program:

  1. Role multidisciplinárního týmu v léčbě CRC - garantem prof. M. Ryska
  2. Význam prediktivních faktorů v současné onkologii - garantem prof. A. Ryška
  3. Optimální léčebné schéma v I.linii mCRC - garantem prof. R. Vyzula

Záštity:

  • Česká společnost patologů (udělena)
  • Česká chirurgická společnost (v jednání)

Organizátor akce: We Make Media, s.r.o.

Generální partner akce: Merck spol. s r.o., divize Merck Serono