V. Brněnské hematologické dny

2. 11. 2010 - 3. 11. 2010, Hotel Voroněž, Brno

Oznámení

Přihláška

 • Přihlášku zašlete nejpozději do 15. října 2010
 • Přihláška ve formátu pdf

2. listopadu 2010

 • Hlavní téma: cyklus „Trombóza a krvácení – mezioborový problém“: Antiagregační terapie, resp. léčba tepenné trombózy
 • Pořadatelé: Česká hematologická společnost ČLS JEP, Česká společnost pro trombózu a hemostázu, Spolek pro trombózu a hemostázu, Centrum pro trombózu a hemostázu MU, FN Brno
 • Kontakt: Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., Oddělení klinické hematologie, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, +420532233063, m.penka@fnbrno.cz

3. listopadu 2010

 • Hlavní téma: Akutní leukémie
 • Pořadatelé: Česká hematologická společnost ČLS JEP, FN Brno LF MU
 • Kontakt: Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., Interní hematoonkologická klinika FN Brno a LF MU, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel. +420532233642, jmayer@fnbrno.cz

Kontakt: jmayer@fnbrno.cz

Web: www.hematology.cz

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live