XIX.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí

15. 6. 2005 - 18. 6. 2005, Teoretické ústavy LF UP (areál FNO), Umělecké cent, Olomouc

Edukační téma:

Chronická myeloproliferativní onemocnění

Hlavní témata:

Akutní a chronické leukémie Maligní lymfomy Myeloproliferativní choroby Transplantace krvetvorných buněk Trombofilní a krvácivé stavy Anémie Transfúzní lékařství Laboratorní praxe Etika a podpůrná léčba v onkologii Ošetřovatelská problematika
Organizační informace

Registrace

Konvikt UP: 15.6.2005 / 9:00-18:00
Teoretické ústavy LF UP: čtvrtek 16.6.2005 / 7:30-17:00, pátek 17.6.2005 / 7:30-17:00, sobota 18.6.2005 / 7:30-9:00
Při registraci obdrží každý účastník sjezdové materiály (včetně sborníku abstrakt a tištěného programu kongresu), poukázky na občerstvení, certifikát s bodovým ohodnocením ČLK nebo ČAS. Při registraci je možné se dodatečně přihlásit na společenský večer (hotel Zámek Velká Bystřice u Olomouce) 4

Abstrakta:

Termín zaslání abstrakta sdělení na OHD 2005 již vypršel 9. dubna 2005
Potvrzení o přijetí odborného sdělení na OHD 2005 obdržíte do 15. května 2005
Elektronické podání abstraktu na konferenčních stránkách.

Pořadatelé

Česká hematologická společnost ČLS JEP, Společnost pro transfúzní lékařství ČLS JEP, Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc, HAIMAOM, nadace na podporu transplantace kostní dřeně

pod záštitou

rektorky UP v Olomouci Prof. MUDr. et PhDr. J. Mačákové, CSc. děkana LF UP v Olomouci Prof. MUDr. Z. Koláře, CSc. ředitele FN Olomouc Doc. MUDr. J. Vomáčky, Ph.D. a primátora města Olomouce Ing. M. Tesaříka Podrobný konečný program je k dispozici ke stažení ve formátu na stránkách ČHS. Klikněte, prosím, zde.

Předběžný program

Abstrakta dle odborných sekcí a autorů

Web: http://www.olhemdny.cz/

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live