XVI. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP

13. 9. 2009 - 16. 9. 2009, Kongresové centrum, Praha

Oznámení

Registrace

 • včasná registrace za sníženou cenu do 31. 5. 2009
 • On-line: www.gsymposion.cz
 • E-mailem: registrace@gsymposion.cz
 • Faxem: 222 516 013
 • Poštou: GALÉN-SYMPOSION s.r.o., Břežanská 10, 100 00 Praha 10
 • Termín pro přijetí přihlášky k ubytování: do 30. června 2009
 • Další organizační informace najdete v 1. oznámení

Aktivní účast

 • Termín pro zaslání abstrakt: do 30. dubna 2009
 • Zašlete na adresu: z.havrankova@gsymposion.cz
 • Zpracování: formát Word, max. rozsah 250 slov (mimo záhlaví), řádkování jednoduché, velikost písma 10 Times New Roman záhlaví musí obsahovat název práce, jména autorů (podtrženo jméno osoby, která bude práci prezentovat), pracoviště autorů text abstraktu strukturovaný na úvod, metodiku, výsledky a závěr
 • Posterová sdělení: výška 180 cm x šířka 90 cm
 • Přijatá abstrakta budou publikována v přesném znění zaslaném autorem v časopise Vnitřní lékařství.

Kontakt: Prezident kongresu: prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Web: http://www.vnitrn...k=2009&mesic=9

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.