XXI. jarní setkání Loket 2012

13. 4. 2012 - 13. 4. 2012, Loket nad Ohří

Hlavní téma: Pokroky v léčbě nemocných s karcinomem pankreatu

2. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII

Pozor! Změna termínu: původní termín byl 6.4.2012

Online registrace

Oznámení, program (PDF)

Pořadatelé:

  • Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha
  • Česká společnost HPB Chirurgie
  • Společnost pro gastrointestinální onkologii

Garance:

  • ČCHS ČLS JEP
  • ČGS ČLS JEP
  • ČOS ČLS JEP

Organizátoři: prof. MUDr. Miroslav Ryska,CSc. ; prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Kontaktní osoba: Radka Schrötterová, Email: radka.schrotterova@uvn.cz, Telefon: +420 973 202 901, Fax: +420 973 202 898