1.Mezinárodní onkologický kongres Olomouc

- , Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga,Olomouc,Pöttingova 2

Je první akcí tohoto typu pořádanou v Olomouci. Jejím cílem je zejména to, že se setkají přední odborníci z oboru onkologie z České republiky a Itálie, lékaři a zdravotní sestry s pacienty i laiky zajímajícími se o onkologickou problematiku. Náplní odborných přednášek jsou poslední poznatky z léčení onkologických pacientů, otázky prevence, poznatky z užití nových vyšetřovacích metod, psychologie onkologických pacientů a jejich příbuzných, dále také novinky v právních předpisech vztahujících se k činnosti lékařů a zdravotních sester. Účast na této akci přislíbili například MUDr. Michael Fischer, MUDr. Michael Vít, Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Študent, MUDr. Petr Beneš, Ph.D., PhDr. Martin Kořán, CSc., prof. MUDr. Radovan Pilka a řada dalších.

1. Mezinárodní onkologický kongres v Olomouci je zaměřen na problematiku onko-urologie, onko-gynekologie, na péči o onkologického pacienta v systému zdravotnictví v České republice. Účastníci budou moci s odborníky z MZČR diskutovat novinky z právní oblasti zdravotnictví. V průběhu dvoudenní akce zazní 18 přednášek přednesených odborníky z předních českých pracovišť a z Itálie.

Kongres je odborně zaměřen primárně na onkology, urology, gynekology. Je také akreditován ČAS a SRLA. Účastnit se může i veřejnost z ČR. Ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Emanuela Pöttinga, Olomouc organizujeme tento kongres poprvé v Olomouci a navazujeme tak na zkušenosti, které máme již s pořádáním šesti ročníků mezinárodních onkologických kongresů ve Znojmě.

Tento kongres se koná pod záštitou 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje MUDr. Michaela Fischera.

Předběžný program

Pátek 25. květen 2012

12:00 – 13:00 Prezence

13:00 – 13:30 Zahájení

 • Garant kongresu – MUDr. Michael Fischer
 • ARCUS – ONKO CENTRUM – Jana Koželská, předsedkyně představenstva
 • Za organizátora – Mgr. Iva Burdová, ředitelka školy

13:30 – 15: 00 I. blok přednášek

 • Právo na život ve všech fázích a situacích člověka - otec biskup Mons. Josef Hrdlička
 • Výživa a onkologická onemocnění – MUDr. Dalibor Štambera
 • Robotika ve světě a u nás – doc. MUDr. Vladimír Študent
 • Roboticky asistovaná chirurgie v urologii – doc. MUDr. Vladimír Študent
 • Roboticky asistovaná chirurgie v gynekologii – prof. MUDr. Radovan Pilka
 • Tichá nemoc – prof. Mgr. Jindřich Štreit

16:00 – 19:00 II. Blok přednášek

Dr. Gianluigi Maria Bagnoli za International Consulting /garant stáží/; Dr. Giorgio Magon - náměstek pro ošetřovatelskou péči z Evropského onkologického institutu v Miláně /IEO/ - Prezentace pracovišť IEO v Miláně

 • Současné možnosti léčby ovariálního karcinomu – prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
 • Biologická léčba v terapii metastatického karcinomu ledviny - MUDr. Petr Beneš, Ph.D.
 • Onkologický pacient jako součást rodiny - Dana Součková, Home Care Praha

Sobota 26. května 2012

9:00 – 12:00 III. Blok přednášek

Nabídka spolupráce v oblasti postgraduálního vzdělávání lékařů a nelékařských profesí - Dr. Gianluigi Maria Bagnoli za International Consulting /garant stáží/, Dr. Giorgio Magon - náměstek pro ošetřovatelskou péči z Evropského onkologického institutu v Miláně /IEO/

Legislativní novinky v resortu zdravotnictví

 • Sekce lékařská – aplikace zákona o zdravotních pojišťovnách, nová podoba smluvní sítě, nový systém stanovení cen a úhrad zdravotních služeb, léků a materiálů 
 • Sekce sesterská – postavení sestry v systému zdravotní péče, novela zákona 96/2004 Sb., další vzdělávání pracovníků zdravotnictví, specializační vzdělávání – PhDr.Michaela Hofštetrová Knotková

13:00 – 15:00 IV. Blok přednášek

 • Význam psychologické péče o onkologické pacienty – PhDr. Martin Kořán, CSc.
 • Lázeňská péče onkologických pacientů – MUDr. Milena Wittnerová
 • Následná péče – Jana Koželská
 • Nordic Walking - Lenka Sehnalová
 • Paliativní péče – Hospic Sv. Kopeček

15:00 – 16:00 Diskuse

16:00 Závěr

 • Přidat do kalendáře: 2012-05-25 00:00:00 2012-05-26 23:59:59 Europe/Prague 1.Mezinárodní onkologický kongres Olomouc Je první akcí tohoto typu pořádanou v Olomouci. Jejím cílem je zejména to, že se setkají přední odborníci z oboru onkologie z České republiky a Itálie, lékaři a zdravotní sestry s pacienty i laiky zajímajícími se o onkologickou problematiku. Náplní odborných přednášek jsou poslední poznatky z léčení onkologických pacientů, otázky prevence, poznatky z užití nových vyšetřovacích metod, psychologie onkologických pacientů a jejich příbuzných, dále také novinky v právních předpisech vztahujících se k činnosti lékařů a zdravotních sester. Účast na této akci přislíbili například MUDr. Michael Fischer, MUDr. Michael Vít, Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Študent, MUDr. Petr Beneš, Ph.D., PhDr. Martin Kořán, CSc., prof. MUDr. Radovan Pilka a řada dalších. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga,Olomouc,Pöttingova 2