1. Národní kongres o kolorektálním karcinomu

- , Clarion Congress Hotel Prague, Praha

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte, abych Vás jménem organizač­ního výboru srdečně pozval k účasti na prvním českém kongresu věnovanému problema­tice kolorektálního karcinomu. Tato akce vznikla jako společná iniciativa pěti odbor­ných společností ČLS JEP, ale přesa­huje i do dalších specializací.
Kongres je koncipován ve formě dvou paralelních sekcí (postgraduální kurz a sympozia), doplněných o prezentaci posterů. Pozvání přijali přední tuzemští i zahraniční odborníci v oblasti prevence, diagnostiky i terapie tohoto zhoubného onemocnění.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Za organizátory
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Prezident kongresu

Aktivní účast

Registrace

Oznámení a program

Pořadatelé:

 • Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP
 • Česká gastroenterologická společnost  ČLS JEP
 • Česká chirurgická společnost ČLS JEP, sekce koloproktologická
 • Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Česká radiologická společnost ČLS JEP

Záštita:

 • Záštitu nad letošním 1. ročníkem národního kongresu o kolorektálním karcinomu převzal bývalý prezident Václav Havel jménem Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Kontakt: crc2011@guarant.cz

Web: http://www.crc2011.cz/

Témata:

 • Epidemiologie a rizikové faktory, screening
 • Diagnostika
 • Chirurgická léčba
 • Onkologická léčba
 • State of the art lecture
 • Koloproktologie
 • Karcinom rekta
 • Molekulární genetika, současnost a budoucnost
 • Screening
 • Endoskopická terapie
 • Léčba pokročilého kolorektálního karcinomu
 • Problematika pokročilého kolorektálního karcinomu v České republice
 • Otázky blízké budoucnosti
 • Kontroverze v léčbě
 • Přidat do kalendáře: 2011-12-09 00:00:00 2011-12-10 23:59:59 Europe/Prague 1. Národní kongres o kolorektálním karcinomu Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych Vás jménem organizač­ního výboru srdečně pozval k účasti na prvním českém kongresu věnovanému problema­tice kolorektálního karcinomu. Tato akce vznikla jako společná iniciativa pěti odbor­ných společností ČLS JEP, ale přesa­huje i do dalších specializací. Kongres je koncipován ve formě dvou paralelních sekcí (postgraduální kurz a sympozia), doplněných o prezentaci posterů. Pozvání přijali přední tuzemští i zahraniční odborníci v oblasti prevence, diagnostiky i terapie tohoto zhoubného onemocnění. Těšíme se na setkání s Vámi! Za organizátory prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. Prezident kongresu Clarion Congress Hotel Prague, Praha