1. Plzeňský kolorektální den

, přednáškový sál ORAK FN Plzeň, Alej Svobody 80, FN Plzeň-Lochotín

Organizátoři akce požádali o garanci Českou onkologickou společností.

Onkologická a radioterapetická klinika FN Plzeň pořádá multioborový celodenní seminář zaměřený na velmi aktuální problematiku nádorů kolorekta.

Předběžný program:

 • 8.30 – 9.00 Příjezd účastníků
 • 9.00 – 9.10 Úvod a přivítání (prof. MUDr. J. Fínek, Ph.D.)
 • I. blok: Obecné: cca 9.10 – 10.30

1. Ryška A: Aktuální situace s testováním RAS v ČR (15 min)

2. Ferda J., Duras P., Třeška V., Skalický T., Finek J.: Radioembolizace jaterních nádorů pomocí 90Y-mikrosfér (15 min.)

3. Říčař J.: Kožní toxicita EGFR inhibitorů (20 min)

4. Diskuze 10 min.

 • Coffee break 10.10 – 10.30
 • II. blok: Chirurgie: cca 10.30 – 11.45

1. Třeška V., Skalický T., Liška V., Fichtl J., Brůha J.: Nové směry ve zvýšení resekability primárně neoperovatelných jaterních metastáz kolorektálního karcinomu (20 min)

2. Ryska M., Pudil J., Menclová K.: Implementace doporučeného postupu ESMO 2014 do klinické praxe (20 min)

3. Skalický T. a kol.: Naše zkušenosti s léčbou jaterních a plicních metastáz kolorektálního karcinomu (20 min)

4. Diskuze 10 min

 • Oběd 11.45 – 12.45
 • III. blok: Systémová léčba: cca 12.45 – 15.10

1. Ostřížková L.: Systémová terapie metastatického kolorektálního karcinomu u seniorů se zaměřením na kvalitu života včetně dat z registu corect + kasuistika (20 min)

2. L. Petruželka et al.: Nejčastější otázky v rozhodování multioborové komise u nemocného a jaterními metastázami kolorektálního karcinomu (20 min)

3. J. Tomášek et al.: Je agresivní léčba mCRC vždy optimálním postupem? (20 min)

4. Holubec L.: Kazuistická sdělení (20 min)

5. Kubala E.: Význam rychlosti a hloubky protinádorové odpovědi (20 min)

6. Fínek J. a kol.: Farmakoekonomika panitumumabu v 1. linii léčby mCRC (20 min)

7. Diskuze 20 min

 • 15.20 Závěr a ukončení (prof.MUDr. J. Fínek, Ph.D.)

Kontakt

 • Karel Pithard
 • karel@medworld.cz
 • Pod lipami 16, Praha 3
 • Přidat do kalendáře: 2015-04-21 00:00:00 2015-04-21 23:59:59 Europe/Prague 1. Plzeňský kolorektální den Onkologická a radioterapetická klinika FN Plzeň pořádá multioborový celodenní seminář zaměřený na velmi aktuální problematiku nádorů kolorekta. přednáškový sál ORAK FN Plzeň, Alej Svobody 80, FN Plzeň-Lochotín