1. ročník odborné konference: Společně pro kvalitnější život našich pacientů

- , Interhotel Olympik - Tristar Sokolovská 138, Praha 8

Hlas onkologických pacientů pod odbornou garancí předsedy Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP Vás zvou na 1. ročník odborné konference, která se koná v rámci projektu TEMPO (TErciární vzdělávání Mladých a POkročilých onkologů). Hlavním tématem konference je zachování fertility onkologických pacientů. Dopolední blok je určen pro medicínské odborníky, odpolední blok pro medicínské odborníky, studenty LF, nelékařské zdravotnické profese a pacientské organizace. 

Pozvánky a oznámení

Registrace

  • online na www.teoconsulting.cz
  • Uzávěrka registrace nejpozději 20. 5. 2024
  • KAPACITA AKCE JE OMEZENA

Odborný garant

  • Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., předseda Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP
    Onkologická a radioterapeutická klinika, LF UK a FN Plzeň
    Centrum paliativní a podpůrné medicíny LF UK v Plzni
  • Přidat do kalendáře: 2024-05-23 09:00:00 2024-05-23 16:00:00 Europe/Prague 1. ročník odborné konference: Společně pro kvalitnější život našich pacientů Hlas onkologických pacientů pod odbornou garancí předsedy Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP Vás zvou na 1. ročník odborné konference, která se koná v rámci projektu TEMPO (TErciární vzdělávání Mladých a POkročilých onkologů). Hlavním tématem konference je zachování fertility onkologických pacientů. Dopolední blok je určen pro medicínské odborníky, odpolední blok pro medicínské odborníky, studenty LF, nelékařské zdravotnické profese a pacientské organizace.  Interhotel Olympik - Tristar Sokolovská 138, Praha 8