1. ročník RCC AKADEMIE

, Orea Hotel Voroněž, Křížkovského 47, 603 73 Brno

1. ročník RCC AKADEMIE

Cílem RCC akademie je umožnit společné setkání mladých onkologů zabývajících se v komplexních onkologických centrech léčbou renálního karcinomu s předními experty v oblasti onkologie a všech sdružených specializací, které se na léčbě renálního karcinomu podílejí.

RCC AKADEMIE by měla otevřít prostor k získání dalších informací z oblasti medicíny založené na důkazech, zahájit společnou diskuzi nad aktuálními tématy v oblasti terapie karcinomu ledviny, prohloubit znalosti nové generace onkologů připravujících se na atestaci a zejména podporovat mezioborovou spolupráci expertů na regionální úrovni. Cílem školy je včasná diagnostiky pacientů s karcinomem ledviny, péče o ně a podpora sdílení zkušeností mezi diagnostickými a terapeutickými obory.

Organizuje

  • Česká onkologická společnost 
  • Ipsen Pharma

Registrace

  • Svou účast prosím potvrďte na e-mail: nikola.stourac@bffgroup.eu

Pozvánka s programem a úvodním slovem doc. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA

  • Přidat do kalendáře: 2017-12-01 00:00:00 2017-12-01 23:59:59 Europe/Prague 1. ročník RCC AKADEMIE Cílem RCC akademie je umožnit společné setkání mladých onkologů zabývajících se v komplexních onkologických centrech léčbou renálního karcinomu s předními experty v oblasti onkologie a všech sdružených specializací, které se na léčbě renálního karcinomu podílejí. Orea Hotel Voroněž, Křížkovského 47, 603 73 Brno