10. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky

- , Hradec Králové, Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Odborná akce věnovaná radiační onkologii, biologii a fyzice určená pro lékaře, radiologické asistenty a sestry pracující na odděleních onkologie. Akce je sloučením každoroční konfrence SROBF v Hradci Králové a Sympózia o radiační onkologii v Novém Jičíně. Letošní ročník se koná v Hradci Králové. 

Web: http://www.srobf.czwww.lfhk.cuni.cz/onkol

Informace ke stažení:

Organizátoři

 • Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP
 • Nadace Východočeská onkologie
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účast bude hodnocena kredity v rámci systému celoživotního vzdělávání ČLK

Odborný garant: Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., Předseda výboru SROBF ČLS JEP, Přednosta  Kliniky onkologie a radioterapie, LF UK a FN Hradec Králové

Patronát

O záštitu nad konferencí byli požádáni
 • J. Vorlíček, předseda České onkologické společnosti ČLS JEP
 • J. Petera, předseda Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP
 • R. Prymula, ředitel FN Hradec Králové
 • M. Červinka, děkan LFUK Hradec Králové
 • L. Franc, hejtman Královéhradeckého kraje

Odborný program

Cílem konference je výměna zkušeností z klinické praxe a výzkumu v těch oblastech radiační onkologie, fyziky a biologie, které jsou v současné době v popředí zájmu. Pozornost bude věnována především níže uvedeným tématům.
20. června  2014 Pátek 09:00 -17:00
 • Zevní radioterapie
 • Brachyterapie
 • Radiační fyzika a biologie
21. června  2014 Sobota 09:00 -13:00
 • Multidisciplinární onkologická léčba


Aktivní účast

 • Vyzýváme autory, aby se k aktivní účasti hlásili v rámci registrace na www.srobf.cz. 
 • Přihláška k aktivní účasti obsahuje: název příspěvku, jména, příjmení a pracoviště všech autorů a e-mail prvního autora.

Registrace

 • Registrujte se on-line na www.srobf.cz, případně poštou, faxem nebo e-mailem. 
 • Registrace – aktivní účast nejpozději 31. března 2014
 • Registrace – pasivní účast nejpozději 31. března 2014
 • Příspěvek v plném znění nejpozději 30. května 2014
Program konference bude k dispozici na www.srobf.cz a www.lfhk.cuni.cz/onkol a bude rozeslán všem registrovaným v květnu 2014.
 • Přidat do kalendáře: 2014-06-20 00:00:00 2014-06-21 23:59:59 Europe/Prague 10. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky Odborná akce věnovaná radiační onkologii, biologii a fyzice určená pro lékaře, radiologické asistenty a sestry pracující na odděleních onkologie. Akce je sloučením každoroční konfrence SROBF v Hradci Králové a Sympózia o radiační onkologii v Novém Jičíně. Letošní ročník se koná v Hradci Králové.  Hradec Králové, Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32