11. ročník edukačního semináře IMPACT na téma Klinické otázky v protinádorové imunoterapii

, virtuální seminář

Organizátoři akce požádali o podporu Českou onkologickou společností.

Sekce onkologické imunologie při ČOS ČLS JEP ve spolupráci s BMS připravuje 11. ročník edukačního semináře IMPACT. Edukační seminář je určen primárně pro lékaře věnující se imunoterapii nádorů a pro praktické lékaře, kteří se s pacienty léčenými moderní imunoterapií mohou setkávat ve své klinické praxi. Ze semináře byl pořízen záznam, který je k dispozici do do 15.3. 2022.

Podívejte se do 15. 3. 2022 na záznam semináře a získejte certifikát ČLK se 2 kredity

Pořadatel:

 • Sekce onkologické imunologie při České onkologické společnosti ČLS JEP

Partner:

 • Bristol-Myers Squibb

Pozvánky a oznámení:

Program (od 15. 12. 2021):

 • Imunoterapie v léčbě karcinomů horního GIT (20 min.)
  (MUDr. S. Batko)
 • Možné prediktivní markery účinnosti imunoterapie u melanomu (20 min.)
  (MUDr. J. Kopecký, Ph.D.)
 • Přínos imunoterapie v léčbě mozkových metastáz (20 min.)
  (Doc. MUDr. T. Buchler, Ph.D.)
 • Proč je důležité včasné řešení NÚ po imunoterapii? (20 min.)
  (MUDr. J. Kultan)
 • Opětovné zahájení léčby anti-PD1 po zvládnutí NÚ: kdy a u koho? (20 min.)
  (MUDr. L. Havel)
 • CAR-T buňky a jejich další vývoj v hematoonkologii (20 min.)
  (MUDr. R. Pytlík, Ph.D.)

Akce je pořádána dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16 a ohodnocena kredity. Každý účastník obdrží osvědčení ČLK.

 • Přidat do kalendáře: 2021-12-15 00:00:00 2021-12-15 23:59:59 Europe/Prague 11. ročník edukačního semináře IMPACT na téma Klinické otázky v protinádorové imunoterapii Sekce onkologické imunologie při ČOS ČLS JEP ve spolupráci s BMS připravuje 11. ročník edukačního semináře IMPACT. Edukační seminář je určen primárně pro lékaře věnující se imunoterapii nádorů a pro praktické lékaře, kteří se s pacienty léčenými moderní imunoterapií mohou setkávat ve své klinické praxi. Ze semináře byl pořízen záznam, který je k dispozici do do 15.3. 2022. virtuální seminář