11. ročník odborného onkologického sympózia na téma Onkologie a gynekologie v mammologii a 1. ročník pro nelékaře Spolupráce nelékařských profesí při léčbě karcinomu prsu a vybraných gynekologických malignit

- , Kongresové centrum, Výstaviště 1, Brno

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

.

Konečný program najdete níže

Pozvánka

Další podrobné informace o organizačním zajištění, obsahu akce i společenském programu najdete v pozvánce v textovém formátu . Další informace budou zveřejněny také na webových stránkách Univerzitního onkologického centra Brno.

Pořadatelé

Oddělení radiační onkologie FN – Brno, PRM, Obilní trh 11
ve spolupráci se slovenskou sekcí pro karcinom prsu

Koordinátor

Prim. MUDr. Renata Neumanová
Oddělení radiační onkologie, FN Brno, PRM
tel.: 532 238 264, 223
fax: 542 522 231
e–mail: neumanova.ren@volny.cz
rneumanova@fnbrno.cz

Prim. MUDr. Zdeněk Mechl, CSc. Oddělení radiační onkologie, FN U Sv. Anny

Pokyny pro aktivní účastníky

  • Přednášky na 10 minut (delší jen po dohodě s pořadatelem)
  • Postery na plochu 190 x 80 cm
  • K dispozici bude připraveno promítání z PC přes dataprojektor v programu Power Point 2x, na požádání je možné zajistit dataprojektor či video
  • Přihlášky s aktivní účastí se stručným abstraktem zašlete nejpozději do 31.10.2005
  • Kompletní znění přednášky prosíme zaslat nejpozději do 30.11.2005
  • Pro 1. autora přednášky a pro členy předsednictva je účast na sympóziu zdarma
  • Pro první autory vybraných posterů činí 50% z ceny
  • 1. autoři prezentací a členové předsednictva obdrží sborník s kompletním zněním prezentací (mimo CD) i v tištěné podobě s číslem ISBN

Konferenční abstrakta z tohoto i předchozích ročníků jsou uložena v Databázi tuzemských konferenčních abstrakt

Registrace

Registrace v místě konání přednášek:
6. 1. 2006 od 7.30 do 16.00 hod.
7. 1. 2006 od 9.30 do 11.00 hod.
Přihlášku na sympózium naleznete zde
Do 31.10.2005 800,- Kč
Do 30.11.2005 1200,- Kč
Po 30.11.2005 a na místě 1500,- Kč
Pokyny k platbě naleznete v pozvánce

Konečný program sympózia a další aktuální informace najdete zde ve formátu pdf

TÉMA PRO MAMMÁRNÍ PROBLEMATIKU:
Kontroverze v diagnostice a léčbě časných stadií karcinomu prsu, standardní postupy versus nestandardní (alternativní) – kdy, proč a jak.

TÉMA PRO GYNEKOLOGICKOU PROBLEMATIKU:
Kontroverze v diagnostice a léčbě karcinomu vulvy a vaginy (všechna stadia včetně lokoregionálních recidiv), standardní postupy versus nestandardní – kdy, proč a jak..

TÉMA PRO SZP:
Ozařovací techniky užívané v adjuvantní léčbě karcinomu prsu, v léčbě karcinomu vulvy a ošetřovatelská péče postiradiačních reakcí včetně jejich prevence.
Diagnostika a léčba lymfedému.
Nejčastější komplikace související s aplikací chemoterapie, jejich řešení a prevence

Kontakt: neumanova.ren@volny.cz

Web: www.med.muni.cz

  • Přidat do kalendáře: 2006-01-06 00:00:00 2006-01-07 23:59:59 Europe/Prague 11. ročník odborného onkologického sympózia na téma Onkologie a gynekologie v mammologii a 1. ročník pro nelékaře Spolupráce nelékařských profesí při léčbě karcinomu prsu a vybraných gynekologických malignit . Kongresové centrum, Výstaviště 1, Brno