12. konference o menopauze

- , Hotel DAP Vítězné nám. 684/4 160 00 Praha-Dejvice

Součástí programu je i sekce věnovaná otázkám onkologie a diskuzi s onkology.

Vážené kolegyně a kolegové, vážení přátelé!

Rád bych Vás touto cestou pozval na 12. konferenci o menopauze pod názvem Aktuální otázky klimakterické medicíny. Konference se uskuteční ve dnech 19. - 20. 9. 2014 v hotelu DAP v Praze - Dejvicích. Organizátorem je Sekce pro otázky menopauzy ČGPS a Česká menopauzální a andropauzální společnost ČLS JEP (ČMAS).

Proč bude tato konference mimořádně důležitá? Bude hodnotit výsledky 14. světového kongresu o menopauze v Mexiku, podrobí mezioborové diskuzi některé kontroverzní otázky hormonální léčby, zejména v interní medicíně a onkologii, a hlavně ukáže budoucnost české klimakterické medicíny. Na programu bude i členská schůze ČMAS a volba nového výboru společnosti na období roku 2015 – 2019. Věřím, že se na konferenci v Praze opět po několika letech setkáme.

Za organizační výbor,

prof. MUDr. Josef Donát, DrSc.
předseda ČMAS ČLS JEP a a SOM ČGPS ČLS JEP

Hlavní téma: AKTUÁLNÍ OTÁZKY KLIMAKTERICKÉ MEDICÍNY

  • Pátek 19.9.: osteoporóza, urologie, neurologie, sexuologie, alternativní léčba klimakterického syndromu
  • Sobota 20.9.: kardiologie, kontroverzní diskuze s kardiology, doporučení pro praxi, onkologie, kontroverzní diskuze s onkology, doporučení pro praxi

Registrace:

Pořadatelé

  • Česká menopauzální a andropauzální společnost ČLS JEP
  • Sekce pro otázky menopauzy ČGPS ČLS JEP

Odborná spolupráce

  • Porodnicko-gynekologická klinika Pardubické krajské nemocnice

Prezident konference

  • prof. MUDr. Josef Donát, DrSc.

Aktivní účast

  • Přidat do kalendáře: 2014-09-19 00:00:00 2014-09-20 23:59:59 Europe/Prague 12. konference o menopauze Součástí programu je i sekce věnovaná otázkám onkologie a diskuzi s onkology. Hotel DAP Vítězné nám. 684/4 160 00 Praha-Dejvice