12. ročník odborného onkologického sympózia pro lékaře a 2.ročník pro NLZP Onkologie a gynekologie v mammologii

- , Kongresové centrum Brno, BVV, Výstaviště 1, Brno

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

TÉMA PRO MAMMÁRNÍ PROBLEMATIKU

 • nestandardní diagnostické vyšetřovací postupy u karcinomu prsu, indikace a jejich přínos
 • léčba metastatického karcinomu prsu, problematika overtreatment, cost benefit a individualizace terapie

TÉMA PRO GYNEKOLOGICKOU PROBLEMATIKU

 • neobvyklé histologické varianty gynekologických tumorů, jejich diagnostika a terapie (vulva a vagina, ovaria, trofoblastická nemoc)

TÉMA PRO NLZP

 • ozařovací techniky užívané v léčbě karcinomu hrdla a těla děložního
 • ošetřovatelská péče komplikací s touto léčbou spojených včetně jejich prevence
 • nejčastější komplikace související s konkomitantní aplikací chemoradioterapie u gynekologických malignit.

Pozvánka

Další podrobné informace o organizačním zajištění, obsahu akce i společenském programu najdete v POZVÁNCE na sympózia.

Pořadatelé

Oddělení radiační onkologie FN – Brno, PRM, Obilní trh 11
ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a Sekciou pre karcinom prsníka

Koordinátor

Prim. MUDr. Renata Neumanová
Oddělení radiační onkologie, FN Brno, PRM
Obilní trh 11
656 77 BRNO
tel.: 532 238 264, 223
fax: 542 522 231
e–mail: neumanova.ren@volny.cz
rneumanova@fnbrno.cz

Aktivní účast

 • Přihlášky k aktivní účastí se stručným abstraktem zašlete nejpozději do 30.11.2006.
 • Kompletní znění přednášky prosíme zaslat nejpozději <>bdo 15.12.2006
 • Přednášky na 10 minut (delší jen po předchozí dohodě s pořadatelem)
 • Postery na plochu 190 x 80 cm
 • K dispozici bude připraveno promítání z PC přes dataprojektor v programu Power Point 2x
 • na požádání je možné zajistit dataprojektor či video
 • Pro 1. autora přednášky a pro členy předsednictva je účast na sympóziu zdarma
 • Pro první autory vybraných posterů činí 50% z ceny
 • 1. autoři prezentací a členové předsednictva obdrží sborník s kompletním zněním prezentací (mimo CD) i v tištěné podobě s číslem ISBN

Registrace

Ubytování

Kontakt: MUDr.Neumanová

 • Přidat do kalendáře: 2007-01-19 00:00:00 2007-01-20 23:59:59 Europe/Prague 12. ročník odborného onkologického sympózia pro lékaře a 2.ročník pro NLZP Onkologie a gynekologie v mammologii TÉMA PRO MAMMÁRNÍ PROBLEMATIKU nestandardní diagnostické vyšetřovací postupy u karcinomu prsu, indikace a jejich přínos léčba metastatického karcinomu prsu, problematika overtreatment, cost benefit a individualizace terapie TÉMA PRO GYNEKOLOGICKOU PROBLEMATIKU neobvyklé histologické varianty gynekologických tumorů, jejich diagnostika a terapie (vulva a vagina, ovaria, trofoblastická nemoc) TÉMA PRO NLZP ozařovací techniky užívané v léčbě karcinomu hrdla a těla děložního ošetřovatelská péče komplikací s touto léčbou spojených včetně jejich prevence nejčastější komplikace související s konkomitantní aplikací chemoradioterapie u gynekologických malignit. Kongresové centrum Brno, BVV, Výstaviště 1, Brno