12. sympozium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie

- , Teoretické ústavy LF UP Olomouc, Hněvotínská 3, Olomouc 779 00

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

se uskuteční v rámci Dnů molekulární patologie - platformy pro molekulární a klinické patology, klinické a experimentální morfology, kliniky a laboranty.

Pozvánky a oznámení:

Pořádá: 

 • Společnost českých patologů
 • Česká sekce molekulární patologie Společnosti českých patologů a Evropské společnosti patologů
 • Česká sekce International Academy of Pathology
 • Česká onkologická společnost
 • Česká společnost histochemická a cytochemická
 • Česká společnost histologických laborantů
 • Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc
 • Ústav patologickej anatómie JLF UK a UN v Martine
 • Ústav molekulární a translační medicíny LF UP a FN Olomouc
 • Martinské biotické centrum, Martin
 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
 • SOLEN, s. r. o.
 • Pod záštitou rektora UP v Olomouci, děkana LF UP v Olomouci a ředitele FN Olomouc

Oficiální webové stránky konference

 • Přidat do kalendáře: 2016-06-02 00:00:00 2016-06-03 23:59:59 Europe/Prague 12. sympozium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie se uskuteční v rámci Dnů molekulární patologie - platformy pro molekulární a klinické patology, klinické a experimentální morfology, kliniky a laboranty. Teoretické ústavy LF UP Olomouc, Hněvotínská 3, Olomouc 779 00