13. pracovní dny v transfuzním lékařství

- , Národní Muzeum, Nová budova, Praha

Vážení členové ČLS JEP,
níže naleznete program odborné celostátní konference s mezinárodní účastí 13. pracovní dny v transfuzním lékařství, jejíž součástí je 4. česko-německý transfuzní den, 5. Střešovický transfuzní den a Postgraduální kurz v terapeutických aferézách, která se koná ve dnech 6.-8.října 2011 v Praze na kterou všechny srdečně zvu jménem Společnosti pro transfuzní lékařství a organizačního výboru konference. Kolegy ostatních odborností si dovoluji upozornit a srdečně pozvat zejména na multioborově koncipované sobotní dopoledne 8.10.2011 s tématikou klinické transfuziologie. Přihlášky na konferenci jsou možné i po jednotlivých dnech, předem nebo na místě.
pplk.MUDr.Miloš Bohoněk,Ph.D., předseda organizačního výboru konferece

Celostátní konference s mezinárodní úcastí spojená s:

 • 4. ČESKO - NĚMECKÝM TRANSFUZNÍM DNEM
 • 5. STŘEŠOVICKÝM TRANSFUZNÍM DNEM
 • POSTGRADUÁLNÍM KURZEM V TERAPEUTICKÝCH AFERÉZÁCH

Aktivní účast

Registrace

Program

Kontakt: transfuze@conferencepartners.cz

Tématické okruhy:

 1. Imunohematologie
 2. Výroba transfuzních přípravků, odběry a zpracování krve, dárcovské aferézy
 3. Infekční rizika transfuzních přípravků, vyšetřování infekčních markerů, problémy sterility transfuzních přípravků, inaktivace transfuzních přípravků
 4. Kontrola kvality, jakost, akreditace laboratoří
 5. Hemovigilance
 6. Klinická transfuziologie
 7. Terapeutické aferézy (výměnné, deplecní, fotoferézy, imunoadsorpce), separace kmenových buněk., buněčná terapie
 8. Informační systémy v transfuzní službě, automatizace
 9. Dárcovská politika
 10. Legislativa a organizace

Web: http://www.confere...ners.cz/transfuze/

 • Přidat do kalendáře: 2011-10-06 00:00:00 2011-10-08 23:59:59 Europe/Prague 13. pracovní dny v transfuzním lékařství Vážení členové ČLS JEP, níže naleznete program odborné celostátní konference s mezinárodní účastí 13. pracovní dny v transfuzním lékařství, jejíž součástí je 4. česko-německý transfuzní den, 5. Střešovický transfuzní den a Postgraduální kurz v terapeutických aferézách, která se koná ve dnech 6.-8.října 2011 v Praze na kterou všechny srdečně zvu jménem Společnosti pro transfuzní lékařství a organizačního výboru konference. Kolegy ostatních odborností si dovoluji upozornit a srdečně pozvat zejména na multioborově koncipované sobotní dopoledne 8.10.2011 s tématikou klinické transfuziologie. Přihlášky na konferenci jsou možné i po jednotlivých dnech, předem nebo na místě. pplk.MUDr.Miloš Bohoněk,Ph.D., předseda organizačního výboru konferece Národní Muzeum, Nová budova, Praha