13. ročník odborného onkologického sympózia pro lékaře a 3.ročník pro NLZP Onkologie v gynekologii a mammologii

- , Kongresové centrum Výstaviště Brno a.s., Výstaviště 1, Brno

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

TÉMA PRO MAMMÁRNÍ PROBLEMATIKU

 • Doporučené diagnostické algoritmy v případě podezření na recidivu či MTS
 • Chirurgická léčba recidivujícího a disseminovaného karcinomu prsu – indikace, komplikace, výsledky
 • RT svodné lymfatické oblasti – novinky (edukační přednáška)
 • Indikace RT a systémové léčby u recidiv a vzdálených metastáz, komplikace, výsledky, zařazení do léčebného schématu
 • Biologická terapie – dosavadní zkušenosti v ČR

TÉMA PRO GYNEKOLOGICKOU PROBLEMATIKU

 • Nové trendy v diagnostice a léčbě karcinomu hrdla děložního
 • Požadovaná radikalita chirurgických výkonů, fertilitu zachovávající chirurgické výkony, možnosti chirurgické léčby po selhání kurativní RT
 • Konkomitantní chemoradioterapie, adjuvantní RT, reiradiace a její indikace
 • Indikace a přínos systémové terapie v léčbě karcinomu hrdla děložního

TÉMA PRO NLZP

 • Současné trendy v diagnostice a léčbě nemalobuněčného karcinomu plic
 • Moderní RT techniky, konkomitantní chemoradioterapie, komplikace, ošetřovatelská péče
 • Systémová léčba, nejčastější komplikace, ošetřovatelská péče

Kongres bude zaměřen edukačně a proto bude větší část prezentací vyžádaných s následnou řízenou diskusí hlavních odborníků na dané téma. Cílem je dosáhnout racionálního a efektivního konsensu ohledně diagnosticko terapeutických algoritmů u recidivujícího a metastazujícího karcinomu prsu a u karcinomu hrdla děložního.

Program

PROGRAM sympózií k dispozici ve formátu pdf. Obsahuje i informace o registraci v místě konání přednášek a informace o společenském programu.

Pozvánky

Pořadatelé

Oddělení radiační onkologie FN – Brno, PRM, Obilní trh 11
ve spolupráci s

OSL ČLK Brno-město * Fakultní nemocnicí Brno * Českou onkologickou společností ČLS JEP *
Společností radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP * Českou gynekologicko-porodnickou společností ČLS JEP * Českou chirurgickou společností ČLS JEP * Sekciou pre karcinom prsníka (SEKCAMA) * Národným onkologickým ústavom Bratislava* Českou asociací sester * Společností radiologických asistentů ČR.

Koordinátor

Prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D.
Alena Hamzová, Věra Hojná

Oddělení radiační onkologie, FN Bohunice, PRM
Obilní trh 11
656 77 BRNO
tel.: 532 238 264, 223, 231
fax: 542 522 231
e–mail: rneumano@fnbrno.cz
alena.hamzova@fnbrno.cz

Pokyny pro aktivní účastníky

 • Přednášky na 10 minut (delší jen po předchozí dohodě s pořadatelem)
 • Postery na plochu 190 x 80 cm
 • K dispozici bude připraveno promítání z PC přes dataprojektor v programu Power Point 2x, na požádání je možné zajistit video
 • Přihlášky s aktivní účastí se stručným abstraktem zašlete nejpozději do 9.11.2007
 • Kompletní znění přednášky, které bude na CD, prosíme zaslat nejpozději do 30.11.2007
 • Pro 1. autora přednášky a pro členy předsednictva je účast na sympóziu zdarma
 • Pro první autory vybraných posterů činí 50% z ceny
 • 1. autoři prezentací a členové předsednictva obdrží sborník s kompletním zněním přednášek (mimo CD) i v tištěné podobě s číslem ISBN

Registrace

 • Časná registrace: do 15.11.2007
 • Přihláška k aktivní i pasivní účasti ve formátu pdf
 • Přihláška k aktivní i pasivní účasti v textovém formátu
 • registrační poplatky pro lékaře a pro NLZP a pokyny pro platbu jsou uvedeny v pozvánce

Kontakt: Prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D.

 • Přidat do kalendáře: 2008-01-17 00:00:00 2008-01-19 23:59:59 Europe/Prague 13. ročník odborného onkologického sympózia pro lékaře a 3.ročník pro NLZP Onkologie v gynekologii a mammologii TÉMA PRO MAMMÁRNÍ PROBLEMATIKU Doporučené diagnostické algoritmy v případě podezření na recidivu či MTS Chirurgická léčba recidivujícího a disseminovaného karcinomu prsu – indikace, komplikace, výsledky RT svodné lymfatické oblasti – novinky (edukační přednáška) Indikace RT a systémové léčby u recidiv a vzdálených metastáz, komplikace, výsledky, zařazení do léčebného schématu Biologická terapie – dosavadní zkušenosti v ČR TÉMA PRO GYNEKOLOGICKOU PROBLEMATIKU Nové trendy v diagnostice a léčbě karcinomu hrdla děložního Požadovaná radikalita chirurgických výkonů, fertilitu zachovávající chirurgické výkony, možnosti chirurgické léčby po selhání kurativní RT Konkomitantní chemoradioterapie, adjuvantní RT, reiradiace a její indikace Indikace a přínos systémové terapie v léčbě karcinomu hrdla děložního TÉMA PRO NLZP Současné trendy v diagnostice a léčbě nemalobuněčného karcinomu plic Moderní RT techniky, konkomitantní chemoradioterapie, komplikace, ošetřovatelská péče Systémová léčba, nejčastější komplikace, ošetřovatelská péče Kongres bude zaměřen edukačně a proto bude větší část prezentací vyžádaných s následnou řízenou diskusí hlavních odborníků na dané téma. Cílem je dosáhnout racionálního a efektivního konsensu ohledně diagnosticko terapeutických algoritmů u recidivujícího a metastazujícího karcinomu prsu a u karcinomu hrdla děložního. Kongresové centrum Výstaviště Brno a.s., Výstaviště 1, Brno