14. Bauerův den: kontroverze v onkogynekologii

, Karolinum, (Modrá posluchárna), Ovocný trh 3, Praha

Oznámení:

Pořadatel:

 • Onkogynekologická sekce ČGPS ČLS JEP
 • Gynekologicko-porodnická klinika UK Praha, 2. LF a FN v Motole
 • Nadační fond „Žena a život“

Přihlášky:

 • do 20.11.2010
 • na adrese: alena.petrakova@fnmotol.cz nebo telefonicky – 224 434 203

Témata:

 1. Kontroverze řešení gynekologických malignit a karcinomu prsu u těhotných žen
 2. Kontroverze prodloužené miniheparizace u gynekologických malignit
 3. Kontroverze – současné možnosti antiemetické léčby v onkogynekologii
 4. Kontroverze léčby recidiv ovariálních karcinomů
  • intervence chirurgická
  • second line chemoterapie
  • užití radioterapie
Témata budou po úvodní přednášce diskutována formou panelových diskusí.

Kontakt: Alena.petrakova@fnmotol.cz

 • Přidat do kalendáře: 2010-11-27 00:00:00 2010-11-27 23:59:59 Europe/Prague 14. Bauerův den: kontroverze v onkogynekologii Karolinum, (Modrá posluchárna), Ovocný trh 3, Praha