15. konference Loket 2005. Pokročilý kolorektální karcinom

, Přednáškový sál Hradu Loket, Loket

Pořádají:

Česká společnost HPB chirurgie
Česká chirurgická společnost ČLS JEP
Česká gastroenterologická společnost

Pod záštitou:

Nadace VIZE 1997 manželů Dagmar a Václava Havlových

Registrace:

Radka Schrötterová
Sekretariát chirurgického oddělení ÚVN
U vojenské nemocnice 1200, 160 00 Praha 6 - Střešovice
E-mail: radka.schrotterova@uvn.cz
Tel.: 973 202 901, Fax: 973 202 898

Registrace možná též na internetových stránkách České společnosti hepato-pankreato-biliární chirurgie

Registrace v místě:
7.4. od 16:00 do 20:00 Hotel Goethe na náměstí v Lokti
8.4. od 8:30 Přednáškový sál na Hradě Loket

kongresový poplatek: 600,- Kč splatný při registraci, zahrnuje: občerstvení v průběhu konference
večeře 7.4.: 300,- Kč

Společenský program:

7.4. – 19.00 Varhanní koncert v kostele Sv.Václava – Loket
7.4. – 20.00 Společenský večer na uvítanou – Hrad Loket

Pozvánka, program a registrační lístek rovněž ve formátu pdf. 9.00 - Zahájení
Ryska M


9.15 – 11.15 Blok I
Moderátoři: Frič P, Zavoral M

9.15 – 9.35
Čelko A. (Praha): Epidemiologie, trendy incidence a mortality KR – Ca

9.35 – 10.00
Minárik M (Praha): Genetika a biologie KR - Ca

10.00 – 10.25
Frič P, Zavoral M (Praha): Dispenzární programy vysokorizikových skupin KR - Ca

10.25 – 11.50
Fried M (Edinburg): Otevřená či laparoskopická resekce pro KR-Ca

10.50 – 11.15
Hoch J, Antoš F (Praha): Návrh standardu chirurgické léčby KR - Ca

11.15 – 11.45 – Přestávka na kávu

11.45 – 13.30 Blok II
Moderátoři: Antoš F, Pantoflíček J, Horák L.

11.45 – 12.05
Piedbois P (Paris): Současné možnosti neoadjuvantní a adjuvantní chemoterapie a aktinoterapie

12.05 – 12.30
Třeška V (Plzeň): Chirurgická léčba jaterních metastáz KR - Ca

12.30 – 12.45
Pafko P (Praha): Chirurgická léčba plicních metastáz

12.45 – 13.00
Horák L (Praha): Jaký typ paliace volit u pokročilých nádorů konečníku

13.00 – 13.20
Antoš F, Šerclová Z, Gibert Z. (Praha): Exenterace a HIPEC v léčbě pokročilých kolorektálních nádorů

13.30 Předpokládaný závěr sympozia

Kontakt: radka.schrotterova@uvn.cz

Web: www.hpb.cz

  • Přidat do kalendáře: 2005-04-08 00:00:00 2005-04-08 23:59:59 Europe/Prague 15. konference Loket 2005. Pokročilý kolorektální karcinom Pořádají: Česká společnost HPB chirurgie Česká chirurgická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická společnost Přednáškový sál Hradu Loket, Loket