15. ročník odborného onkologického sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii pro lékaře a 5. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku

- , Kongresové centrum, Brno

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Sympozium je určeno pro všechny onkology, mammology, gynekology i ostatní lékaře se zájmem o danou problematiku, dále pro radioterapeutické fyziky, asistenty a zdravotní sestry, pracující na radiačně onkologických odděleních či klinikách

Pozvánky a oznámení

Akce bude pořádána ve spolupráci s

 • Klinikou onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
 • Gynekologicko-porodnickou klinikou FN Brno Bohunice
 • Sekciou pre karcinom prsníka (SEKCAMA) SOS SLS
 • Kongresovým centrem Výstaviště Brno
 • Občanským sdružením na podporu celoživotního vzdělávání (OS SOVA)

O záštitu byl požádán

 • Primátor statutárního města Brna
 • OSL ČLK Brno-město
 • Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
 • Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP
 • Onkologická sekce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP
 • Chirurgická společnost ČLS JEP
 • Slovenská onkologická spoločnosť
 • Onkologický ústav sv. Alžběty
 • Česká asociace sester
 • Společnost radiologických asistentů ČR
 • Sekcia zdravotnických pracovníkov pracujúcich v mammologii při SLS

Organizátor

MUDr.Renata Neumanová,Ph.D.
e–mail: neumanova.ren@volny.cz
Kontaktní osoba:
Oldřiška Mačalíková
e-mail: omacalikova@seznam.cz

Pokyny pro aktivní účastníky

 • Přednášky na 10 – 15 minut (delší po předchozí dohodě s organizátorem)
 • Postery na plochu 190 x 80 cm
 • K dispozici bude připraveno promítání z PC přes dataprojektor v programu Power Point 2x, na požádání je možné zajistit video
 • Přihlášky s aktivní účastí zašlete nejpozději do 9.11.2009
 • Kompletní znění přednášky, které bude na CD, prosím zašlete do 30.11.2009
 • Pro 1. autora přednášky a pro členy předsednictva je účast na sympóziu zdarma
 • Pro první autory vybraných posterů činí poplatek 50% z ceny
 • 1. autoři prezentací a členové předsednictva obdrží sborník s kompletním zněním přednášek (mimo CD) i v tištěné podobě s číslem ISBN

Registrace

 • Časná registrace do 9. listopadu 2009
 • Řádná registrace do 9. prosince 2009
 • pozdní registrace po 9.12. do 6.1.2010 s možností platby na místě
 • registrační poplatky pro lékaře a pro NLZP a pokyny pro platbu jsou uvedeny v pozvánce

Ubytování

Konečný program

Témata pro lékaře

STANDARDIZACE VERSUS INDIVIDUALIZACE V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ KARCINOMU PRSU A GYNEKOLOGICKÝCH MALIGNIT
 • Jaké jsou dnes trendy a co nám přináší
 • Je tailoring vždy léčbou šitou na míru?
 • Vyšetření nezbytná ke stanovení správného léčebného postupu – co je dnes standard ?
 • Kontroverze mezi očekáváním a výsledkem v diagnostice a léčbě
 • Doporučená a skutečná radikalita chirurgických výkonů a z toho plynoucí indikace další terapie, problematika under nebo overtreatment ?
 • Indikace adjuvantní chemoterapie, kritéria, benefity
 • Raritní typy nádorů, komplikované situace – existují doporučení nebo je léčba vždy individuelní, vlastní zkušenosti
 • Cost benefit v českých podmínkách

Témata pro NLZP (nelékařské zdravotnické profese)

 • Zavádění nových diagnostických metod, ozařovacích technik, medikamentů, režimů - úskalí a přínosy
 • Kontroverze v oblasti podpůrné léčby z pohledu NLZP (léčba nežádoucích účinků terapie – nestandardní situace či průběh)
 • Audity pracovišť z pohledu NLZP – klady a zápory
 • Přidat do kalendáře: 2010-01-08 00:00:00 2010-01-09 23:59:59 Europe/Prague 15. ročník odborného onkologického sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii pro lékaře a 5. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku Sympozium je určeno pro všechny onkology, mammology, gynekology i ostatní lékaře se zájmem o danou problematiku, dále pro radioterapeutické fyziky, asistenty a zdravotní sestry, pracující na radiačně onkologických odděleních či klinikách Kongresové centrum, Brno