16. ročník odborného onkologického sympózia pro lékaře a 6. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku

- , Kongresové centrum Výstavište a.s., Brno

Témata pro lékaře:

Novinky a kontroverze v diagnostice a léčbě karcinomu prsu a gynekologických malignit

 • Screening karcinomu prsu a hrdla děložního
 • Diagnostika a léčba žen s hereditárními karcinomy
 • Nové přístupy v operační léčbě, nové technologie pro navigaci sentinelových uzlin
 • Optimalizace ozařovacích technik
 • BRT a její postavení v léčbě
 • Ozáření a rekonstrukční výkony
 • Nové léky, nové přístupy, biologická terapie
 • Co nového u HER 2 pozitivních nádorů, u hormonálně dependentních, u triple negativních
 • Neoadjuvantní chemoterapie (prediktory odpovědi, její současné postavení)
 • Role bisfosfonátů v adjuvantní léčbě

Témata pro NLZP (nelékařské zdravotnické profese):

 • Zátěžové situace pro středně zdravotnický personál na onkologických pracovištích
 • Kvalita a bezpečnost prováděné ošetřovatelské péče na onkologii
 • Moderní přístrojové vybavení, nové možnosti v diagnostice a radioterapii

Oznámení

 • Program
 • Pozvánka a 1. oznámení
 • Přihláška na 16. ročník sympózia
 • Možnosti ubytování

Pořadatelé

Akce je pořádána pod odbornou záštitou

 • Onkologické kliniky FN Olomouc
 • OSL ČLK Brno-město

ve spolupráci s

 • Gynekologicko-porodnickou klinikou FN Brno Bohunice
 • Sekciou pre karcinom prsníka (SEKCAMA) SOS SLS
 • Občanským sdružením SOVA (Sdružení občanů podporujících vzdělávací aktivity)

Aktivní účast

 • Přihlášky s aktivní účastí zašlete nejpozději do 31.10.2010
 • Kompletní znění přednášky, které bude na CD, prosím zašlete do 31.11.2010
 • Další pokyny pro aktivní účast v 1.oznámení

Registrace

 • Časná registrace do 31.10.2010
 • Přihláška

Program

 • Přidat do kalendáře: 2011-01-07 00:00:00 2011-01-08 23:59:59 Europe/Prague 16. ročník odborného onkologického sympózia pro lékaře a 6. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku Témata pro lékaře: Novinky a kontroverze v diagnostice a léčbě karcinomu prsu a gynekologických malignit Screening karcinomu prsu a hrdla děložního Diagnostika a léčba žen s hereditárními karcinomy Nové přístupy v operační léčbě, nové technologie pro navigaci sentinelových uzlin Optimalizace ozařovacích technik BRT a její postavení v léčbě Ozáření a rekonstrukční výkony Nové léky, nové přístupy, biologická terapie Co nového u HER 2 pozitivních nádorů, u hormonálně dependentních, u triple negativních Neoadjuvantní chemoterapie (prediktory odpovědi, její současné postavení) Role bisfosfonátů v adjuvantní léčbě Témata pro NLZP (nelékařské zdravotnické profese): Zátěžové situace pro středně zdravotnický personál na onkologických pracovištích Kvalita a bezpečnost prováděné ošetřovatelské péče na onkologii Moderní přístrojové vybavení, nové možnosti v diagnostice a radioterapii Kongresové centrum Výstavište a.s., Brno