17. Bauerův den

- , zasedací místnost FN MOTOL - ředitelství - 1. patro

Nadační sdružení Žena a život, Onkogynekologická sekce ČGPS a Gynekologicko-porodnická klinika UK 2.LF a FN Motol Vás zvou na 17. Bauerův den, letos na téma Borderline a ZN ovarií novinky a kontroverze. 

Pozor změna data konání. Původní datum: 22.11., nové datum: 23.11. 2014

Pořadatel

 • Nadační sdružení Žena a život
 • Onkogynekologická sekce ČGPS
 • Gynekologicko-porodnická klinika UK 2.LF a FN Motol

Kontakt

 • Doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc. 
 • Gyn.por. klinika FN Motol 
 • V Úvalu 84, 150 06, Praha 5

Registrace: 

 • Prosíme o potvrzení účasti na sekretariát GP kliniky FN Motol do 17.11.2014: paní Veitzová, tel 224434203, mail dana.veitzova@fnmotol.cz

Další informace na webu pořadatele 

Program: 

Pozvánka s programem ke stažení ve formátu pdf.

9.00 - 10.15 Ovaria - borderline nádory, kontroverze klasifikace a chirurgických postupů

 • P. Dundr - Novinky a kontroverze patologické klasifikace BOT (20 min.)
 • L. Pluta, H. Robová - Kontroverze léčby BOT (20 min.)
 • Kazuistiky z praxe - M. Pluta (5 min), L. Ševčík (5 min.) 

Diskuse panel
10.15 – 11.15 Ovaria - karcinomy, novinky v patogenezi, co přináší pro praxi

 • P. Škapa, L. Rob. - Co přináší nová teorie patogeneze pro onkogynekologickou praxi? (20 min)
 • L. Rob, Škapa P. - Salpingektomie jako rutinní součást premenopausálních hysterektomií? (5 min) 
 • M. Zikán - Profylaktické výkony u BRCA - 1,2 pozitivních žen v světle dnešních poznatků (20 min)

Diskuse panel
11.15 - 11.30 - přestávka - káva
11.30 - 12.30 Neepiteliální ZN ovarií

 • MJ. Halaška a kol. - Guideline neepiteliálních ovariálních ZN - kontroverze léčby

Diskuse panel
Oběd - 12.30 - 13.15
13.15 Pozdní stadia ovariálních karcinomů

 • D. Cibula - Chirurgická léčba pokročilých stadií (25 min) 
 • J. Sláma - Anatomie, technika cytoredukčních výkonů (25 min)
 • H. Robová, M.Zikán - Kontroverze adjuvantní léčby -systémová x I.P. x nové režimy (25 min)

Diskuse panel

14.45 – 15.15 Recidivy ovariálních karcinomů

 • L. Rob - Kontroverze chirurgické léčby 

Diskuse panel

 • Přidat do kalendáře: 2014-11-23 09:00:00 2014-11-23 15:30:00 Europe/Prague 17. Bauerův den Nadační sdružení Žena a život, Onkogynekologická sekce ČGPS a Gynekologicko-porodnická klinika UK 2.LF a FN Motol Vás zvou na 17. Bauerův den, letos na téma Borderline a ZN ovarií novinky a kontroverze.  Pozor změna data konání. Původní datum: 22.11., nové datum: 23.11. 2014 zasedací místnost FN MOTOL - ředitelství - 1. patro