17. ročník odborného onkologického sympózia pro lékaře a 7. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku

- , Nemocnice Znojmo

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Sympozium je určeno pro všechny onkology, mammology, gynekology i ostatní lékaře se zájmem o danou problematiku, dále pro radioterapeutické fyziky, asistenty a zdravotní sestry, pracující na onkologických odděleních či klinikách.

Program:

Pozvánka:

Koordinátor

 • prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Témata pro lékaře:

 • Současné algoritmy a úskalí diagnostických postupů u karcinomu prsu, karcinomu hrdla děložního a ovarií (pokročilé primární tumory, lokoregionální recidivy, disseminace)
 • Léčba pokročilých stadií karcinomu prsu, karcinomu hrdla děložního a ovaria a její úskalí

Témata pro NLZP:

 • Zásady bezpečné práce s cytostatiky
 • Ošetřovatelská péče nežádoucích účinků radiační a systémové terapie
 • Úskalí práce radiologických asistentů a možné varianty řešení

Pokyny pro aktivní účastníky:

 • Přednášky na 10 – 15 minut (delší po předchozí dohodě s organizátorem)
 • Postery na plochu 190 x 80 cm
 • K dispozici bude připraveno promítání z PC přes dataprojektor v programu Power Point 2x,
  na požádání je možné zajistit video
 • Přihlášky s aktivní účastí zašlete nejpozději do 31.10.2011
 • Kompletní znění přednášky zašlete do 30.11.2011
 • Pro 1. autora přednášky a pro členy předsednictva je účast na sympóziu zdarma
 • Pro první autory vybraných posterů činí poplatek 50% z ceny
 • 1. autoři prezentací a členové předsednictva obdrží sborník s kompletním zněním přednášek v tištěné podobě
  s číslem ISBN

Dokumenty ke stažení:

 • Přidat do kalendáře: 2012-01-06 00:00:00 2012-01-07 23:59:59 Europe/Prague 17. ročník odborného onkologického sympózia pro lékaře a 7. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku Sympozium je určeno pro všechny onkology, mammology, gynekology i ostatní lékaře se zájmem o danou problematiku, dále pro radioterapeutické fyziky, asistenty a zdravotní sestry, pracující na onkologických odděleních či klinikách. Nemocnice Znojmo