18. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

- , Hotel Sladovna, Černá Hora u Brna

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Sympózium je určeno pro všechny onkology, mammology, gynekology i ostatní lékaře se zájmem o danou problematiku, dále pro radioterapeutické fyziky, asistenty a zdravotní sestry, pracující na onkologických odděleních či klinikách.

Po konferenci:

Ke stažení:

Před konferencí

Program:

Oznámení a pozvánky:

Pořadatelé:

 • Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo

Ve spolupráci s

 • OSL ČLK Brno-město
 • SEKCAMA SOS SLS
 • Občanským sdružením SOVA
 • O další spolupráci a odbornou záštitu budou požádány
 • Odborné společnosti a
 • Primátor statutárního města Brna

Koordinátor:

 • prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Témata pro lékaře:

 • Screeningová vyšetření a jejich přínos. Ženy s vysokým genetickým rizikem: prevence - doporučené postupy
 • Kontroverze, komplikace a omyly v chirurgické léčbě karcinomu prsu a gynekologických malignit
 • Radioterapie a její současná role v léčbě karcinomu prsu a gynekologických malignit
 • Neoadjuvantní a adjuvantní terapie v léčbě karcinomu prsu a gynekologických malignit

Témata pro NLZP:

 • Náročnost a možná chybovost v provádění verifikace a nastavení pacientů s novými technikami (IMRT, 4D-CT, Respiratory gating, IGRT)
 • Porty – typy, výhody a úskalí
 • Role sester v komunikaci s pacientem a rodinou a zvládání stresových situací (umírající pacient, agresivní pacient, nespolupracující rodina atd.)
 • Jak řešíte problémy, spojené s často se měnící medikací u hospitalizovaných nemocných (záměny originálů a různých generik dle odběrů nemocniční lékárny)

Pokyny pro aktivní účastníky:

 • Přednášky na 10 – 15 minut (delší po předchozí dohodě s organizátorem)
 • Primárně budou upřednostněny prezentace, které se přesně týkají dané problematiky a vyžádané prezentace
 • Postery na plochu 160 x 80 cm
 • K dispozici bude připraveno promítání z PC přes dataprojektor v programu Power Point 2x, na požádání je možné zajistit video
 • Přihlášky včetně abstraktu zašlete nejpozději do 28.10.2012
 • O tom, zda byla Vaše prezentace vybrána a v jaké formě dostanete informaci do 11.11.2012
 • V případě přijetí budete požádáni o zaslání celého znění vašeho příspěvku v elektronické podobě do 2.12.2012
 • Pro 1. autora přednášky a pro členy předsednictva je účast na sympóziu zdarma
 • Pro první autory vybraných posterů činí poplatek 50 % z ceny
 • 1. autoři prezentací a členové předsednictva obdrží sborník s kompletním zněním přednášek v tištěné podobě s číslem ISBN
 • další pokyny v Pozvánce na sympózium

Registrace:

 • časná registrace za sníženou cenu: do 5.11.2012
 • řádná registrace: do 3.12.2012
 • Přihláška

Další informace:

 • Přidat do kalendáře: 2013-01-11 00:00:00 2013-01-12 23:59:59 Europe/Prague 18. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii Sympózium je určeno pro všechny onkology, mammology, gynekology i ostatní lékaře se zájmem o danou problematiku, dále pro radioterapeutické fyziky, asistenty a zdravotní sestry, pracující na onkologických odděleních či klinikách. Hotel Sladovna, Černá Hora u Brna