19. Konference společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky

- , Imperial Hotel Ostrava

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

19. Konference společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky

Výroční konference společnosti SROBF zaměřená na aktuální informace v oblasti diagnostiky a terapie zhoubných onemocnění. Těšit se můžete na bohatý program přednášek, v nichž budou představena témata a inovace v oblastech neuroonkologie, uroonkologie, nádorů plic a ve fyzikálních aspektech. Program nabídne účastníkům nejen přehled o trendech a výzkumech, ale také možnost rozšířit si profesní síť a získat cenné praktické zkušenosti. Stejně tak bude realizována i sekce věnovaná kazuistikám v radiační onkologii.

Registrace

Organizační výbor

  • Prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D. – předseda organizačního výboru a předseda SROBF
  • Doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.– lokální organizátor a místopředseda SROBF

Pro podrobnosti navštivte web srobfkonference.cz

  • Přidat do kalendáře: 2024-06-20 00:00:00 2024-06-21 23:59:59 Europe/Prague 19. Konference společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky Výroční konference společnosti SROBF zaměřená na aktuální informace v oblasti diagnostiky a terapie zhoubných onemocnění. Těšit se můžete na bohatý program přednášek, v nichž budou představena témata a inovace v oblastech neuroonkologie, uroonkologie, nádorů plic a ve fyzikálních aspektech. Program nabídne účastníkům nejen přehled o trendech a výzkumech, ale také možnost rozšířit si profesní síť a získat cenné praktické zkušenosti. Stejně tak bude realizována i sekce věnovaná kazuistikám v radiační onkologii. Imperial Hotel Ostrava