2. kongres České odborné společnosti klinické farmacie

- , Praha

Tématicky je 2. kongres ČOSKF zaměřen na klinickofarmaceutickou péči v paliativní medicíně, především u onkologických pacientů. Akce je určena pro klinické farmaceuty a lékárníky se zájmem o klinickou farmacii, vítaní jsou i účastníci z řad lékařů. Mezi pozvanými řečníky jsou vedoucí osobnosti české klinické farmacie, paliativní medicíny a onkologie.

Aktivní účast

Registrace

Program

Web: http://amca.cz/coskf2012/index.php

  • Přidat do kalendáře: 2012-10-05 00:00:00 2012-10-06 23:59:59 Europe/Prague 2. kongres České odborné společnosti klinické farmacie Tématicky je 2. kongres ČOSKF zaměřen na klinickofarmaceutickou péči v paliativní medicíně, především u onkologických pacientů. Akce je určena pro klinické farmaceuty a lékárníky se zájmem o klinickou farmacii, vítaní jsou i účastníci z řad lékařů. Mezi pozvanými řečníky jsou vedoucí osobnosti české klinické farmacie, paliativní medicíny a onkologie. Praha