2. mezinárodní andrologický kongres

- , Zámek Štiřín, Štiřín u Prahy

Kongres se koná pod záštitou České urologické společnosti ČLS JEP a je oficiálním kongresem Andrologické sekce ČUS.

Hlavními tématy jsou sexuální dysfunkce, mužská infertilita, nemoci prostaty a kvalita zdravotní péče, pevné místo v programu mají výstavy firem, odborná sympozia a pracovní snídaně. Novinkou je sekce sester s programem akreditovaným Českou asociací sester.

Účast opět přislíbil prezident Evropské andrologické společnosti prof. Dr. Eberhard Nieschlag, FRCP.

Cílovou skupinou účastníků jsou lékaři a sestry v oborech urologie, andrologie, sexuologie, endokrinologie, reprodukční medicína, genetika a gynekologie. Důraz klademe na kvalitu odborné úrovně příspěvků. Předpokládáme účast 200-250 lékařů a sester.

Odborné sekce jsou rozděleny na přehledové přednášky a na příspěvky z klinické praxe. Podmínkou je abstraktum v anglickém jazyce. Abstrakta budou publikována v supplementu nově vznikajícího časopisu European Andrology.

Pokyny pro aktivní účast

  • Uzávěrka abstrakt je 16. 3. 2007
  • Abstrakta budou publikována v supplementu časopisu European Andrology
  • Pokyny pro přípravu a zaslání abstrakt na www.andrologickykongres.cz

Web: www.andrologickykongres.cz

  • Přidat do kalendáře: 2007-05-03 00:00:00 2007-05-05 23:59:59 Europe/Prague 2. mezinárodní andrologický kongres Kongres se koná pod záštitou České urologické společnosti ČLS JEP a je oficiálním kongresem Andrologické sekce ČUS. Hlavními tématy jsou sexuální dysfunkce, mužská infertilita, nemoci prostaty a kvalita zdravotní péče, pevné místo v programu mají výstavy firem, odborná sympozia a pracovní snídaně. Novinkou je sekce sester s programem akreditovaným Českou asociací sester. Účast opět přislíbil prezident Evropské andrologické společnosti prof. Dr. Eberhard Nieschlag, FRCP. Cílovou skupinou účastníků jsou lékaři a sestry v oborech urologie, andrologie, sexuologie, endokrinologie, reprodukční medicína, genetika a gynekologie. Důraz klademe na kvalitu odborné úrovně příspěvků. Předpokládáme účast 200-250 lékařů a sester. Odborné sekce jsou rozděleny na přehledové přednášky a na příspěvky z klinické praxe. Podmínkou je abstraktum v anglickém jazyce. Abstrakta budou publikována v supplementu nově vznikajícího časopisu European Andrology. Zámek Štiřín, Štiřín u Prahy